Geschiedenis van de Beekse toren

toren Petruskerk

Bouw en geschiedenis

Omstreeks 1450 werd de huidige toren gebouwd, wellicht op gezag van de deken van het kapittel. De toren met zijn drie geledingen, rijk versneden steunberen, maar vooral zijn karakteristieke spits geldt met recht als een der fraaiste van de Kempische gotiek.

Het stenen bouwwerk meet 40 meter, terwijl de spits tot en met de haan nog eens 38 meter hoog is. De spits is fraai, haast renaissancistisch opgebouwd uit 'blaasbalg', 'appel', 'lantaarn', 'peer' of 'ui'.

Na de brand van 1615 als gevolg van blikseminslag - waarbij de spits brandend neerstortte, werd hij in korte tijd heropgebouwd. Sindsdien hebben toren en spits oorlog, bliksem, brand en vele andere zaken doorstaan.

Bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat de nieuwe spits een getrouwe kopie moet zijn van de vorige, die waarschijnlijk niet uit 1450 stamt, maar in het begin van de 16e eeuw gedateerd mag worden.

Ingang

De eerste geleding van de toren kent een rijk geprofileerde ingangspartij.

Er is een aantal smalle nissen, die wellicht bedoeld waren om met beelden te worden opgevuld. Links en rechts van de ingangspartij zijn twee grotere nissen. In de linker nis bevindt zich het beeld van Sint Petrus, patroon van de kerk; in de rechter dat van de H. Adrianus van Hilvarenbeek, een van de 19 martelaren van Gorkum. De beelden zijn in 1950 vervaardigd door J. Kreykamp bij gelegenheid van het gouden priesterjubileum van Mgr. dr. P.C. de Brouwer, een belangrijke Brabantse emancipator.

De muur, de nissen en de band rond de boog boven de toegangsdeur zijn voorzien van tufstenen 'speklagen', restanten van de voorganger van de huidige kerk/toren.

Aan de noordzijde van de toren bevindt zich het beeldje van de H. Clara, die aangeroepen wordt om mooi weer te krijgen. Daarom is zij de schutspatrones van o.a. de kermisexploitanten.

Bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat de ingangspartij tijdens de bouw verbreed moet zijn tot haar huidige vorm, waarschijnlijk om de huidige balustrade of loggia te bouwen. Deze loggia kan ingegeven zijn door de toegenomen devotie voor het H. Sacrament. Van daaraf kon de monstrans met het H. Sacrament getoond worden.

Zie ook de website van de Stichting Beekse toren