Geschiedenis kerkhof Biest-Houtakker

Beschrijving van de begraafplaats
Links van de toegang tot de begraafplaats staat het ‘lijkenhuisje’, geschikt voor het opbaren van drenkelingen of overledenen die niet thuis opgebaard konden worden.
Aan de noordkant bevindt zich de calvarieberg met daarop een groot houten kruis met corpus en beelden, voorstellende Maria en Maria Magdalena.
Vanaf de toegangspoort tot de calvarieberg ligt het hoofdpad, met op ongeveer twee derde van de lengte een dwarspad. Hierdoor beeldt het padenstelsel een kruis uit.
Rechts van de toegangspoort is de absouteplaats, die verhard is met klinkers.

Bijzondere graven
Vóór de calvarieberg zijn de eerste pastoors van de parochie H. Antonius van Padua begraven.
Kinderen worden begraven op het gedeelte rechts tegen het dwarspad. voorbij de absouteplaats in vak D. De ruimte rechts van de calvarieberg was vroeger bestemd voor ongedoopte kinderen en mensen die zelf uit het leven waren gestapt.
Op deze begraafplaats bevindt zich ook het oorlogsgraf van Piet Leermakers, die als veearts met veel mensen in contact kwam en heel actief was in het verzet. Tegen het einde van de oorlog is hij, samen met verzetsman Jan van Dongen, bij een overval door de Duitsers achter zijn woning doodgeschoten. Het oorlogsgraf van Piet Leermakers ligt in vak A, links van het hoofdpad in de tweede rij voorbij het kruispad.