Geschiedenis begraafplaats Haghorst

Inrichting
Het oorspronkelijk inrichtingsplan van het kerkhof was naar een ontwerp van het toenmalig hoofd tuindienst van Huize Padua te Boekel, eigendom van de katholieke congregatie van de Broeders Penitenten. De Broeders Penitenten waren niet onbekend in Haghorst, want zij hebben de kruisweg en een kerstgroep vervaardigd voor de Haghorstse kerk.

Het inrichtingsplan was gebaseerd op een hoofdpad, geflankeerd door bomen. Aan weerszijden van het hoofdpad kwamen grafhofjes met in elk hofje ruimte voor een tiental grafplaatsen. Kinderen tot tien jaar werden begraven in het kinderhofje. Zowel de grafhofjes als het kerkhof zelf waren omsloten door wintergroene beplanting. Het hoofdpad met een padenstelsel langs de hofjes leidde naar het centrale punt op het kerkhof. Daar was een calvarieberg met bovenop een groot hardstenen kruis, bereikbaar via een hardstenen  trap. De toegang tot het kerkhof liep vanaf de kerk via een half verhard pad, parallel aan de huidige Witvenstraat, met daarlangs prunusbomen.

Adrianus Antonius Maria Thomassen, het zeven dagen oude zoontje van Johannes Antonius Thomassen en Elisabeth Maria Klaassen, is als eerste begraven op dit kerkhof. De 88-jarige, in Moergestel overleden Cornelis Wilhelmus Hermus, echtgenoot van Cornelia Theodora de Wit, volgde op 26 november 1949.

 

Poort kerkhof Haghorst

Huidige begraafplaats
Vanwege achterstallig beheer en gedeeltelijke verwaarlozing was halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw een eerste herinrichting nodig. Daarbij verdwenen onder andere de hofjes met een belangrijk deel van het padenstelsel en kreeg het kerkhof een meer open karakter. Ook het toegangspad vanaf de kerk naar het kerkhof kwam te vervallen. Het werd verplaatst naar de huidige toegang via de Witvenstraat.

Vervolgens is het kerkhof in de jaren tachtig geheel gerenoveerd. De calvarieberg verdween en op die plaats werd een absouteplaats ingericht. Het hardstenen kruis kreeg een nieuwe plaats nabij de absouteplaats, waar ook een stenen tafel kwam. Het bestaande hoofdpad werd verhard met oude klinkers en het geheel voorzien van een nieuwe beplanting.

Graftekens

Het was de nadrukkelijke wens van het eerst aangetreden kerkbestuur om enkel kruisen als grafteken te accepteren. Behalve het plaatsen van een kruis, wat een voorwaarde blijft, hebben nabestaanden vanaf 2008 meer keuzemogelijkheden om de grafplaats in te richten.

Urnenmuur

De urnenmuur is in de negentiger jaren door vrijwilligers van de plaatselijke carnavalsvereniging gebouwd. Zoals bouwmeesters in het verleden hun 'handtekening' achterlieten op hun kerkgebouwen, zo hebben ook deze vrijwilligers een eigentijds teken nagelaten op de urnenmuur.