Gerard J.M. van den Aardweg, Honderd jaar Fatima

Ondertitel: Heden en toekomst in het teken van het zonnewonder

Het wonder van Fatima
Op 13 mei 1917 verscheen Maria voor het eerst aan drie kinderen uit Fatima in Portugal. Lucia (10), Francisco (8) en Jancintá (7) kwamen daarna iedere maand terug om Maria te ontmoeten.

De laatste keer dat ze daar verscheen, op 13 oktober, deed ze een wonder ten overstaan van 50.000 mensen die met de kinderen daarheen waren gekomen. Het zogenaamde ‘zonnewonder’ onderstreepte het belang van de boodschappen die Maria aan de kinderen had gegeven ten bate van kerk en wereld, maar meer nog voor het heil van ieder mens. Want het gevaar om het eeuwig heil te verliezen, is reëel en groot!

Belang van Fatima
God is de Barmhartige en Liefdevolle, maar ook de Rechtvaardige die het kwaad zal straffen. De boodschappen van O.L.V. van Fatima blijven tot op vandaag een steun in de rug voor elke gelovige die oprecht en trouw leeft vanuit Gods geboden en naar het Woord en voorbeeld van zijn Zoon. Dankzij de moederlijke bescherming van Maria zal de laatste strijd tegen de machten van het kwaad leiden tot een overwinning, waarbij Gods eeuwig koninkrijk voorgoed gevestigd zal worden!

Het eschatologisch perspectief (eschatologie = de leer over het einde der tijden) dat Maria de kinderen lang geleden en ons vandaag daar aanreikt, mag ons niet verontrusten in die zin dat we lethargisch worden. Neen, het dient als een aanmoediging om het goede werk trouw voort te zetten.

De kracht van het gebed, meer bepaald van het bidden van de Rozenkrans, én de offers die we blijmoedig aan God opdragen, zullen ons tot hulp zijn maar zullen ook bijdragen aan de bekering van anderen. Zoals Maria Medeverlosseres wordt dankzij de bijzondere genade van haar onbevlekte ontvangenis, van haar maagdelijke moederschap en haar kroning tot koningin van hemel en aarde, zo mogen ook wij medeverantwoordelijkheid dragen voor de redding van de zielen.

Fatima is een plaats, een gebeuren van hoop!

Van harte aanbevolen
In voorbereiding op onze parochiebedevaart naar Fatima in het najaar van 2019 beveel ik dit boek van harte aan.

Pastoor Steven Barberien

 

Gerard J.M. van den Aardweg, Honderd jaar Fatima, heden en toekomst in het teken van het zonnewonder, 383 blz., Betsaïda 2017, ISBN978 90 6257 060 7