Gebed Sint Aldegondis

Minstens één maal per jaar houden we in de Norbertusparochie een noveen van negen donderdagen op rij, waarbij we de Eucharsitie opdragen ter ere van
Sint Aldegondis, patrones en helpster in de strijd tegen kanker. Daarbij bidden we het volgende gebed:
 

H. Aldegondis,

in onze strijd tegen de ziekte kanker
keren wij ons samen met u tot God onze Vader,
die het heil van ons, zijn kinderen wil.

Gij hebt deze ziekte, die zoveel menselijk leed veroorzaakt,
aan den lijve ondervonden en gedragen met het gelovig vertrouwen
dat God geen mens in de steek laat.

Wij vragen u:
spreek voor ons bij God ten beste wanneer wij Hem vragen

H. Aldegondis, wil met ons meebidden wanneer wij zeggen:

Onze Vader… Wees gegroet...