Fik Meijer, Paulus, Een leven tussen Jeruzalem en Rome


In dit boek van Fik Meijer volgen we als lezer de apostel Paulus op de voet wanneer hij talrijke jonge christengemeenschappen bezoekt. Gevaarlijke tochten over land en zee brengen Paulus naar diverse geloofsgemeenschappen. Want Paulus ondervindt meer dan tegenstand, soms ware aversie tegen zijn boodschap.

Fik Meijer brengt de figuur van Paulus tot leven als een onvermoeibaar ijveraar die geen compromis duldt op het vlak van het geloof. De conflicten die daarmee ontstaan tussen hem en de joodse gemeenschap, zullen hem uiteindelijk de kop kosten.

Wie meer achtergrond wil bij de missieactiviteiten van Paulus, alsook bij het ontstaan van de geschriften die op zijn naam staan, kan goed vooruit met dit boek. Echter, de vraag naar het theologisch inzicht van Paulus en zijn invloed op het theologisch denken van de kerk over de figuur van Jezus Christus wordt niet echt beantwoord.
De laatste hoofdstukken zijn zeker boeiend, omdat ze ons iets laten zien van de tragiek van Paulus’ leven. Een schijnbare mislukking in de marteldood; een terechtstelling door het Romeinse Rijk. Daarmee is Paulus niet alleen bij leven maar ook in zijn sterven een ware getuige van Christus, ‘één die de grote strijd heeft gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden’ (2Tim4:6).