Esbeek als bedevaartsoord ter ere van de H. Cornelius

De verering van St.-Cornelius (Sint-Knillis) te Esbeek begon in 1898, toen pastoor Jurgens de beschikking kreeg over enkele relikwieën van deze heilige paus en martelaar († 253). Met het jaar nam het aantal pelgrims naar Esbeek toe, om de bijstand van deze heilige in te roepen tegen stuipen, zenuwziektes e.d. 

Om deze reden nam pastoor Henricus van Dijk (1901-1903) het initiatief tot de oprichting van de Broederschap van de H. Cornelius. Na de aanleg van een tramverbinding vanuit Goirle en Tilburg tot aan Esbeek (1907-1935) groeide de pelgrimsstroom, met name van vrouwen en kleine kinderen. Na het hoogtepunt in de vijftiger jaren met in het weekend rond 16 september zo'n 7000 bezoekers, liep het aantal bedevaartgangers geleidelijk terug, met een snelle daling in de jaren zeventig. De Broederschap werd in 1972 opgeheven.

Optocht H. Cornelius Esbeek