Een nieuw 'Onze Vader'

Vanaf de eerste zondag van de advent (27 november 2016), het begin van een nieuw kerkelijk jaar, gebruiken we op verzoek van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in onze kerken een nieuwe tekst van het Onze Vader.
Tot dan toe was er een Vlaamse en een Nederlandse versie met hier en daar een verschil in woordkeuze. In een klein taalgebied als het onze is dat een hindernis, die nu genomen is.

Aan beide zijden van de grens is er wat veranderd, dus Vlaamse en Nederlandse katholieken hebben ieder, naar goed katholiek gebruik, water bij de wijn gedaan.

Het gaat hier echter niet alleen om de woorden zelf, maar meer nog om de betekenis ervan. De nieuwe vertaling zou beter moeten aansluiten bij de betekenis van dit gebed. Het is hét gebed bij uitstek dat Jezus zelf heeft geleerd aan zijn leerlingen.

Revolutionair is het feit dat we God aan mogen spreken met 'Onze Vader'. Geen verre, afstandelijke God, afschrikwekkend in zijn grootsheid, maar een lieve zorgzame vader…

Soms vinden we niet de juiste woorden om uit te drukken wat we willen zeggen in ons gebed. Het is goed ons dan de woorden van Jezus te herinneren: 'Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden… want jullie hemelse Vader weet wel wat jullie nodig hebben, zelfs voordat jullie het Hem vragen. Daarom moeten jullie zo bidden: Onze Vader…,' Matteüs 6, 7-13

In deze woorden zit alles vervat en hierin kunnen we ook alles neerleggen wat ons bezighoudt.

 

 

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Amen.