Pastoor Steven Barberien

Pastoor Barberien

Pastoor S.F.M. (Steven) Barberien
Heuvelstraat 1
5087 AA Diessen
Telefoon (013)  504 12 15
pastoor@h-norbertus.nl

Steven Barberien is pastoor en voorzitter van het parochiebestuur van de R.K. parochie H. Norbertus. Hij voert zijn pastorale taken uit in de volle breedte. 

Levensloop

Pastoor Steven Barberien is geboren op 14 april 1976 te Lier in de provincie Antwerpen. Hij doorloopt daar de lagere school te Berlaar-Heikant en gaat vervolgens naar het H.-Hart College te Heist-op-den-Berg om er moderne talen te studeren. Van jongs af aan is en voelt hij zich als cantor en koster betrokken bij het parochieleven. Er is ook altijd een duidelijke roeping tot het priesterschap aanwezig geweest. Hij is graag bezig in de kerk en houdt van het contact met mensen.

Op 18-jarige leeftijd gaat hij vanuit Vlaanderen naar het St.-Janscentrum in het Noord-Brabantse ’s-Hertogenbosch om daar met zijn priesterstudie te beginnen. Zijn stage doorloopt hij in Helmond (Mierlo-Hout), als hij in 1999 tot transeunt diaken wordt gewijd (= een diaken in afwachting van zijn priesterwijding).

Na zijn priesterwijding op 17 juni 2000 wordt hij als pastor benoemd te Helmond in de parochies van Mierlo-Hout, Brouwhuis en Rijpelberg. Wanneer de laatste twee parochies gefuseerd zijn, vraagt de bisschop hem in 2003 pastoor te worden van de Willibrordusparochie te Diessen. In 2006 komen daar de parochies van Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst bij.

Norbertusparochie
In 2012 fuseren deze vier  parochies tot de parochie H. Norbertus. Op 1 maart 2014 sluit de parochie St.-Petrus te Hilvarenbeek zich hierbij aan.

Pastoor Barberien heeft op 27 juni 2014 de graad van Magister in de Theologie behaald aan de Pauselijke Universiteit van Johannes Paulus II te Krakow (Polen).

Hobby's

Pastoor Steven Barberien woont in de pastorie aan de Heuvelstraat 1 te Diessen.
Hij geniet van tuinieren en bloemen, van zijn flatcoated retriever Nanou, van kunst, muziek en van een lekker glas stevige Franse rode wijn, maar bovenal van het samenzijn met familie en vrienden en heel in het bijzonder met zijn drie nichtjes: Nette (2008), Nore (2010) en Lenne (2012).