Zeggen: ik ben er voor jou

AHA-beleving

Steven Barberien

Wie Kerstmis zegt, denkt spontaan aan het kerstverhaal: het stalletje met het kindje in de kribbe, naar het evangelie volgens Lucas dat we lezen in de kerstnacht. Op eerste kerstdag lezen we echter uit het Johannesevangelie. En deze lezing is minder romantisch of idyllisch maar zeker de moeite waard. Terwijl het in de kerstnacht gaat over het zien - men ziet het pasgeboren Kind liggend in de kribbe, men ziet engelen en men ziet een ster aan de hemel - gaat het op kerstdag over horen. “Niemand heeft God ooit gezien,” zegt Johannes… maar je kan God wel horen. God spreekt mensen aan! En mensen geven gehoor aan Gods stem!
Is zo het hele gebeuren rondom kerst niet begonnen? Heeft Maria niet eerst gehoord wat er zou gebeuren, en daarop JA gezegd?

God spreekt mensen aan, toen en nu…
En in Jezus is dit het meest zichtbaar geworden, want Hij gaf letterlijk stem aan Gods woord. Hij gaf die woorden geen vleugels opdat ze zouden vervliegen…, neen, Hij gaf ze handen en voeten. In Hem werd God tastbaar, zichtbaar en nabij. Jezus sprak niet alleen Gods Woord, Hij deed het ook…, meer nog: Hij was het Woord, het mensgeworden Woord.

Het lijkt allemaal heel moeilijk en misschien nog té ver van ons bed, maar op deze eerste kerstdag wil ik u toch vragen eens goed na te denken over de vraag of er ooit in uw leven niet een moment is geweest van plotseling inzicht of helderheid. Een moment van AHA! Hier gaat het om. Dit is echt, goed en waar!

In onze levensgeschiedenis zijn er altijd heel concrete gebeurtenissen of ontmoetingen die ons aangrijpen. Momenten dat we tot in het diepst van onze ziel geraakt worden. Plotseling overkomt je het gevoel: “Er is meer dan alleen hier en nu…” Alsof Gods vinger ons aanstoot en wakker maakt… Een woord dat in je geest wordt gefluisterd of dat tegen je wordt gezegd, waardoor je ineens een nieuwe dimensie ziet… Diep menselijke ervaringen van geluk: een verliefdheid, een pasgeboren kind, een zonnestraal door de wolken, een roodborstje aan je raam…, noem maar op…
Op zo’n moment spreekt God: IK BEN!

En dat, beste mensen, is de boodschap van Kerstmis.
God die ons laat weten: IK BEN!!
Ik ben er echt!
Ik ben er voor jou!
Ik zal er altijd zijn. Op Mij mag je rekenen!

En wie dat heeft gehoord en heeft ingezien, die zal ook zeggen tegen anderen:
Lieve mensen, ik ben er voor jullie, op mij mag je rekenen!
Als dat geen prachtig kerstverhaal is?
Kunnen we ons op deze eerste kerstdag iets beters wensen dan mensen om ons heen die ons net als God laten weten dat ze er zullen zijn voor ons, alle dagen van ons leven? Amen.

Printversie