Wonderlijke dingen

Maria

Steven Barberien

Maria is ten hemel opgenomen, met ziel én lichaam… Zij die gezegend is boven alle vrouwen, moeder van de verrezen Heer Jezus, deelt in zijn glorie…
Als Maria niet met lichaam en ziel ten hemel opgenomen zou zijn, dan was haar graf wellicht het grootste en bekendste bedevaartsoord ter wereld geweest… maar het is ons niet bekend… Die tenhemelopneming is daarvoor de meest logische verklaring…

Op vele plaatsen in de wereld is Maria in de loop der tijd verschenen… en heeft ze verteld hoe wij meer op Jezus moeten gaan lijken. Je hoeft daarin niet te geloven, in die verschijningen - het is geen geloofswaarheid - maar op die plaatsen gebeuren toch wonderlijke dingen.

En dan bedoel ik niet in eerste instantie de zogenaamde genezingswonderen, maar wel hoe mensen daar geloof hervinden, kracht putten, liefdevol omgaan met elkaar. Maria haalt het beste in ons naar boven. Als hemelse moeder tracht ze ons, haar kinderen, te laten groeien in liefde voor haar Zoon en voor de mensen…

Is dat niet de kern van alle verschijningsverhalen of boodschappen: Ga anders leven! Durf anders te doen en meer te leven naar Gods liefdeswet! Zien we op die plaatsen de wereld niet veranderen, beter worden?

Het is goed en het doet deugd zo op bedevaart te gaan en met elkaar in zo’n bijzondere omgeving het geloof te vieren, levensverhalen te delen en krachten op te doen. Dit jaar krijgen we als parochie de kans samen met ons bisdom op bedevaart te gaan naar Lourdes. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n week heel bijzonder is en veel goeds tot stand brengt. Een groep mensen heeft zich al ingeschreven, maar u kunt wellicht nog mee.

Maria Tenhemelopneming, een feest bij uitstek om het over onze hemelse moeder te hebben en over een bezoekje aan haar, want hoe je het ook wendt of keert, bij Moeder komen alle kinderen thuis. Hier op aarde en straks in de hemel!

Amen.

Printversie