Wij zijn rentmeester, geen eigenaar

Fair trade for the planet for the people

Steven Barberien

Niets is zo verraderlijk als geld. Geld doet rare dingen met een mens. En in de wereld van het geld is de duivel de baas; er gelden daar andere wetten en wetmatigheden. Want wie veel geld heeft, krijgt nog meer bij elkaar. Wie weinig heeft, ziet het voor z’n ogen verdampen tot er niets van overblijft, behalve schulden… Men heeft er blijkbaar nooit genoeg van en wil altijd meer…
Geld is verslavend en is vaak de oorzaak van allerlei conflicten; kleine en wereldgrote.

In juni vorig jaar publiceerde paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si, het eerste pauselijk schrijven dat leerstellig ingaat op de wereldwijde milieuproblematiek. De uitputting van de aarde, van de natuur - voor geldelijk gewin van enkele superrijken - zorgt ervoor dat een grote meerderheid van de wereldbevolking gevangen zit in armoede en bedreigd wordt door allerlei natuurrampen als gevolg van die milieuvervuiling. 

Wij zijn de rentmeesters van de schepping, geen eigenaar. We hebben van God alles in beheer gekregen, maar we verkwisten Zijn bezit. Door onze zucht naar altijd meer en beter verdrukken we de armen, verdelgen we de misdeelden. De prijzen van voedsel bepalen wij als consument, maar niet de producenten in de lagelonenlanden. Want ook wij betalen liever minder en dus een oneerlijke prijs dan dat we eerlijk handelen… We gaan zelfs voorbij aan het menselijk en dierlijk leed dat schuilt achter die producten.

Tot in het kleinste moeten we betrouwbaar zijn om dat ook te kunnen zijn in het grote. We kunnen als christenen niet roepen dat het een grote schande is dat mensen in fabrieken in lagelonenlanden anno 2016 nog altijd uitgebuit worden, terwijl we tegelijkertijd heel graag die goedkope producten afnemen. 
We kopen dan de arme voor een paar goedkope schoenen…

In het licht van Gods liefdevolle waarheid moeten we gaan inzien dat wij medeverantwoordelijk zijn voor wat er zich wereldwijd afspeelt. We kunnen geen twee heren blijven dienen. We kunnen niet bezig blijven met onszelf wijs te maken dat we God dienen, terwijl we door slecht rentmeesterschap onze wereld, de mensen en de natuur naar de vernietiging helpen voor ons kleine of grote gewin. We moeten, zoals in de brief van Timoteus staat, een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven leiden, goed en welgevallig in de ogen van God én van alle mensen - waar dan ook…

Amen.

Printversie