Wie en wat je bent

Klavertje

Steven Barberien

Wezenlijk voor ons christenen, van welke kerkgemeenschap ook, is ons geloof in één God, die Vader, Zoon en H. Geest is. Daar staat of valt alles mee. En ik geef van harte toe: drie maar toch één, het is en blijft moeilijk te begrijpen en volgens de logica van de wiskunde is het helemaal niet mogelijk…
En toch het is de waarheid én de kern van ons geloof.

God bestaat als drie personen… en daarin zit de sleutel tot het verstaan van de heilige Drievuldigheid: persoon is iets anders dan wezen. Jouw wezen maakt wat je bent. Jouw persoon maakt wie je bent.
Bijvoorbeeld: Wij, wij zijn mensen; dat is wat we zijn, maar dat is niet hetzelfde als wie we zijn. Als iemand mij vraagt: “Wie ben jij?”, dan zeg ik toch niet: “Ik? Ik ben een mens.” Nee, dan zeg ik: “Ik ben Steven.” Dat is mijn persoon. Wat ik ben is iets anders dan wie ik ben.
God heeft in tegenstelling tot ons mensen niet één persoon maar drie personen: Vader, Zoon en Geest, en Hij is één God. Wat Hij is (God) en wie Hij is (Vader, Zoon en Geest) zijn zo verenigbaar met elkaar.

De Bijbel laat dit drieëne bestaan van God heel goed zien in de teksten van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Als christenen houden we vast aan deze geloofswaarheid, want ze getuigt van heel veel liefde. God is één en al liefde. En die liefde van God kan niet gericht zijn in of op zichzelf. Dat zou eigenliefde zijn, een vorm van zelfzucht, van pure egotripperij. Neen, liefde richt zich altijd op een andere persoon. Vader, Zoon en Geest delen die liefde. 

En God gaat nog verder in en met die liefde… Hij deelt die liefde met ons mensen. Hij is niet alleen de verafstaande ongenaakbare Rechter, die alleen een oordeel velt over mensen en hun daden. Neen, Hij is ook de liefdevolle Vader, die barmhartig vergeving schenkt. Hij is tevens de mens geworden Zoon, die het leven van de mensen echt heeft gedeeld. Hij is tenslotte ook de Geest, die in ons komt wonen en ons bezielt.

De drieëne God, een mysterie dat zich ontvouwt en laat kennen in de liefde die we van Hem op verschillende wijzen ontvangen. Alle theologie en kennis daarover mag je van mij gerust vergeten, als je maar blijft geloven dat er inderdaad slechts één God is: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Eén en al liefde.

Amen.

Printversie