Wel lampen maar geen olie

Wijze en dwaze maagden

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Nu het einde van het jaar nadert, maken ondernemingen en parochies de balans met activa en passiva, de winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar op. Is er groei of krimp in de omzet, in ons klantenbestand? Hoe groot is onze voorraad en hebben we voldoende gekwalificeerd personeel om uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen? Wat doen we met deze gegevens? Een visie op marktontwikkelingen is belangrijk om op te kunnen inzetten en je voor te bereiden op het nieuwe jaar met nieuwe kansen. Niets doen is geen optie. Op het gebied van tuinieren treffen ook tuinders de nodige voorbereidingen om alles klaar te maken voor de aanstaande winter.

Op liturgisch vlak komt het einde van het liturgisch jaar in zicht met als hoogfeest Christus Koning, eind november. De lezingen van de laatste zondagen van het jaar over de komst van Christus en het einde van de wereld zijn heftig. Het zijn confronterende lezingen, die ons doen nadenken. Ze sporen ons aan werk te maken van ons geloof en niet op onze lauweren te rusten. God wil alle mensen redden maar we moeten wel met zijn genade willen meewerken en zijn woord beleven in het concrete, dagelijkse leven. Alles komt goed, wordt gemakkelijk gezegd, maar is dat wel zo? Inderdaad, alles komt goed voor wie gelooft en vertrouwt op Gods woord en Gods barmhartigheid, maar voor wie niet gelooft en niets met het geloof doet, komt niet alles goed want die komt voor onaangename verrassingen te staan. De evangelielezing met het verhaal van de domme en wijze bruidsmeisjes wil ons dit duidelijk maken. God respecteert onze vrije wil en onze daden maar dat heeft wel zijn gevolgen. Er voltrekt zich voor onze ogen in de geschiedenis een scheiding tussen schapen en bokken, tussen mensen die het geloof beleven zoals God het bedoeld heeft, en mensen die dit niet doen. Het is vermetel vertrouwen te zeggen dat God alles wel goed vindt omdat Hij barmhartig is, en dat iedereen gered wordt, ongeacht wat hij doet.

Wel lampen hebben maar geen olie, dat gaat over mensen die denken dat ze enkel door de doop gered zullen worden, maar die verder niet leven volgens het evangelie en de leer van de kerk. De wijze bruidsmeisjes zijn mensen die met het geloof bezig zijn en proberen hun leven in overeenstemming te brengen met Gods wil. 

Waar vind je levenswijsheid in een wereld die alsmaar doordraait en steeds gekker lijkt te worden?  Waar ontvangen we wijsheid vandaan om het goede te doen én voor het goede te kiezen? Om wijsheid te vinden moet je ernaar zoeken en ernaar verlangen, zegt ons de eerste lezing. De apostel Jakobus kan ons daarbij helpen en inspireren. In een van zijn brieven schrijft hij: “Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God en zij zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt.”

Levenswijsheid is meer dan wetenschappelijke kennis; het is luisteren naar je hart, je geweten, naar wijze mensen en je leven in overeenstemming brengen met Gods woord. Om dit te bereiken is het nodig je regelmatig af te vragen waar je staat in het geloof, en de H. Schrift te overwegen. Wat had ik beter kunnen doen en waar schiet ik tekort in de navolging van Jezus en zijn blijde boodschap? Met andere woorden: regelmatig een gewetensonderzoek houden en de geboden van God overwegen, is nodig om in het geloof vooruitgang te boeken. En dan vergeving vragen voor je tekorten en zonden en God kracht vragen om het beter te doen.

Salomo vroeg om wijsheid aan God, omdat hij besefte dat hij het niet alleen kon. In zijn eigen leven niet maar ook niet in de dingen waar hij voor stond en die op zijn pad kwamen in zijn werk. In dat besef mogen wij ook onze ogen opheffen naar boven. Wijsheid is een geschenk van God, een gave van de H. Geest. Vraagt en u zal gegeven worden, klopt en er zal worden opengedaan. Niet eigenwijs zijn maar je de wijsheid van God eigen maken en ernaar vragen en verlangen, dan kom je vooruit in het spirituele leven en dat maakt je gelukkig en vreugdevol.
Moge deze viering ertoe bijdragen dat wij werk maken van ons geloof en groeien in wijsheid om zo tot de wijze bruidsmeisjes te mogen behoren. Amen.

Printversie