Wees zout en licht in de wereld

Vuurtoren Ameland

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je voor de eerste keer op bedevaart gaat of een land of stad bezoekt, is het goed een ervaren gids bij je te hebben die je de mooie plaatsen kan laten zien en er hele verhalen over kan vertellen. Vanzelfsprekend kun je tegenwoordig met internet alles zelf uitzoeken en ontdekken maar dat vergt veel meer tijd. In een vreemde stad alles alleen uitzoeken, brengt het risico mee dat je de weg kwijtraakt.

Wie in het christelijk leven de weg wil vinden, heeft ook een gids nodig, namelijk Jezus Christus en zijn Kerk, die het woord van God uitlegt voor het concrete, dagelijkse leven. Je kunt proberen een goed mens te zijn door je eigen geweten te volgen, zonder in God te geloven, maar dan loop je kans op een dwaalspoor terecht te komen. Bovendien duurt het langer voor je de zin van het leven hebt ontdekt en een onderscheid kunt maken tussen goed en kwaad.

Dankzij Jezus en zijn blijde boodschap ontdek je achter de zichtbare wereld het goddelijke en de spirituele wereld. Die wereld van Jezus Christus op het spoor komen, maakt gelukkig. Jezus gebruikt beelden uit het alledaagse leven om duidelijk te maken wat Hij van zijn volgelingen verwacht. Vandaag gebruikt Hij in het evangelie de beelden zout en licht, die hij toepast op het christelijk leven om de roeping van een christen duidelijk te maken. Welke functies hebben zout en licht in het leven? Zout heeft twee functies: het  wordt gebruikt om smaak te geven aan het eten en het te beschermen tegen bederf. Licht heeft ook twee functies. Dankzij helder licht zie je de pracht van Gods schepping. Daarnaast brengt licht schaduw voort en in het licht zie je beter het vuil op de ramen of de spinnenwebben in de kamer.

Jezus, het licht van de wereld, maakt licht en duisternis openbaar in het leven van mensen. De profeet Simeon zei van Jezus: Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. Inderdaad, Jezus kent de mensen en maakt openbaar wat er in de harten van mensen omgaat en waarop zij hun leven richten, namelijk op God of op de wereld. De openbaring door Jezus van wat God van ons wil, is een beslissend moment in de geschiedenis van God met de mense, maar heeft door de tijden heen wel de nodige spanningen meegebracht. We leven in een onvolmaakte wereld; overal kom je het kruis in verschillende vormen tegen. Mogelijk word je als christen niet begrepen of krijg je je kinderen niet mee in het geloof. Je kunt tegenslag te verwerken krijgen, zoals een ziekte of een overlijden. Daarvan heeft Jezus gezegd: Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis dragen. Het mag ons niet verrassen dat het leven anders verloopt dan verwacht, maar ook dat er zo verschillend wordt gereageerd op Jezus en zijn blijde boodschap. Van God krijgen we de kracht om het kruis van tegenstand, lijden en ziekte te dragen.

Van alle christenen verwacht Jezus dat zij licht brengen door mensen in nood te helpen en degenen die door de verleidingen van de wereld op een dwaalspoor zijn beland, te begeleiden daar waar we kunnen. Mensen nabij zijn in hun levenssituatie en hen vooruithelpen op materieel en spiritueel vlak, is de roeping van iedere volgeling van Jezus.
Door het goede voorbeeld te geven zorgen wij voor smaak in het leven van mensen en laten wij iets zien van de  vreugde van Gods liefde. Midden onder ons is Gods Koninkrijk aan het groeien en daaraan meewerken is de taak van iedere christen. Niet onverschillig of lauw zijn maar doen wat we kunnen, is onze taak, al gaat het maar om kleine dingen. Het leven van mensen aangenamer maken en hun wijzen op belangrijke christelijke waarden geeft hun leven een andere kleur. Immers, als we niets doen, krijgen de duistere krachten het meer voor het zeggen en worden mensen slachtoffer en slaaf van de dictatuur van machtsmisbruik, geweld en ander kwaad.

Moge de H. Geest ons verstand verlichten, opdat wij in woord en daad ware kinderen van het licht zijn en iets laten zien van Jezus, het licht van de wereld. Amen.

Printversie