Wees niet bevreesd maar vertrouw op de H. Geest

Mussen bij het evangelie over Weest niet bevreesd

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Hoewel paus Johannes Paulus II de terreur en de angst van de regimes van het fascisme en het communisme had meegemaakt, waren in 1978 zijn eerste woorden als paus op het balkon van de Sint-Pieter in Rome: Weest niet bevreesd, zet de deuren wijd open voor Christus. Paus Johannes Paulus II had geen angst, zelfs niet toen er op 13 mei 1981 een aanslag op hem werd gepleegd, die hij nauwelijks overleefde. Angst hebben is niet goed want dat verlamt. Alle grote beschavingen die gebaseerd waren op angst, bedrog en leugens, zijn ten onder gegaan. Deze uitspraak van de heilige paus Johannes Paulus II is gebaseerd op een groot vertrouwen in de reddende kracht van Jezus en zijn bevrijdende boodschap. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Dit wil zeggen: onwaarheid spreken lijkt op de korte termijn een gemakkelijke oplossing maar is toch  onverstandig, omdat na verloop van tijd alles uitkomt.

Daarmee komen we bij het evangelie van vandaag, namelijk dat we niet bevreesd moeten zijn om de waarheid te durven te vertellen, namelijk de waarheid van het licht van het geloof en de onwaarheid van de duistere daden.
We moeten wel angst hebben voor mensen die lichaam en ziel vernietigen door anderen te misleiden en goed te praten wat kwaad is. Ook moeten we opletten voor mensen die een zondige levensstijl hebben en anderen daarin willen meeslepen, waardoor ze een breuk veroorzaken met God. Want als je eenmaal op de verkeerde weg zit, in het web van de zonde verstrikt raakt, dan is het nog niet zo gemakkelijk daar weer uit te komen. Daarom hebben we goede voorbeelden nodig van mensen die authentiek christen zijn en ons wijzen op de belangrijke waarden van het geloof. Alleen heiligen kunnen vernieuwing brengen in kerk en samenleving, zodanig dat mensen inzien dat het leven meer is dan eten en drinken, rijk worden en op vakantie gaan. We mogen God niet vergeten want we hebben zijn zegen en liefde nodig om gelukkig te kunnen zijn.

Wil je op het rechte pad zitten, dan is deugd van de vreze des Heren nodig, dit wil zeggen dat je zoekt naar wat God behaagt en wat Hem mishaagt. In de gunst van God vallen doe je door Hem en zijn geboden te erkennen en te beleven, want dan zal God jou ook erkennen als een ware leerling van Hem. Maar als je God en zijn geboden in de wind slaat en erop los leeft, dan loop je het grote risico door Hem in de steek gelaten te worden en verkeerd terecht te komen.

Wat we in onze kerk nodig hebben zijn profeten zoals Jeremia in de eerste lezing, die mensen oproepen het woord van God te beluisteren en het te beleven. Of om het in moderne taal te zeggen: we hebben klokkenluiders nodig die de waarheid van het geloof durven te verkondigen en mensen aanspreken om meer werk te maken van het geloof.
Gisteren vierden we de geboorte van de H. Johannes de Doper, die opkwam voor de heiligheid van het huwelijk en als martelaar is gestorven.
Christen zijn in deze tijd is tegen de stroom van de onverschilligheid ingaan en getuigen van de waarheid van het geloof en van God, die liefde en barmhartigheid is. We mogen niet blind zijn en leugens toelaten; we hebben als christen het recht en de plicht kwade daden te veroordelen, niet de mensen maar wel de daden.
Wat we nodig hebben is een nieuwe wind doorheen de kerk, de wind van de H. Geest, die een helder inzicht geeft in goed en kwaad want er is zo veel verwarring over het geloof. De H. Geest brengt ons de waarheid van het geloof in herinnering en geeft ons de kracht daarvan te getuigen en mensen te overtuigen van het geloof dat Gods zegen schenkt en bergen kan verzetten. Voor God is niets onmogelijk voor wie gelooft.

Blijf geloven in  de kracht van Gods liefde, die wonderen kan doen in ons leven, want wie tot het einde toe volhardt in het geloof, zal gered worden. Amen.

Printversie