Wat zeggen ze van mij?

Tegeltje over (ver)oordelen

Steven Barberien

Gewoonlijk bidden we om goede raad of inzicht als we beslissingen moeten nemen of ons afvragen hoe te handelen… Maar als ik de rollen eens mag omdraaien en Jezus één goede raad mag geven, dan zou dat zijn: Vraag nooit of vraag Je nooit af: ‘Wat zeggen de mensen van Mij?’ Dat is vragen om problemen…
Want wat men zegt of denkt over ons is bijna nooit in overeenstemming met de werkelijkheid.
Dus, beste Jezus, met zo’n vraag loop Je de kans zwaar teleurgesteld te worden…

Een pastor of een bestuurslid of wie dan ook, is in de ogen van de één een geweldige figuur, want men heeft een goede ervaring gehad met de persoon in kwestie. Maar diezelfde figuur is in de ogen van een ander een rotvent of -vrouw, omdat hij ooit één keer neen heeft moeten zeggen of besluiten heeft moeten nemen die impopulair zijn.

Eigenlijk is dit een houding die christenen niet past. Een oordeel vellen over een ander op grond van één daad of woord is niet goed. Allen, zo zegt Paulus, zijn gelijk en behoren tot Christus, vormen samen één lichaam. De één is niet beter dan de ander. Niemand heeft dan ook het recht zomaar een oordeel te vellen over anderen.

En zelfs wanneer je denkt te weten dat je het juist hebt, zelfs wanneer je net als Petrus over Jezus zeggen kunt “Jij bent de Gezalfde”, dan nog is dat slechts een deel van de waarheid. Als Petrus spreekt over de glorievolle, machtige Messias, moet Jezus dat beeld van Petrus  over Hem bijsturen. Immers, die Gezalfde moet ook lijden, sterven, verstoten worden…

Er is altijd een keerzijde aan elk verhaal, maar ook aan elke mens. Iemand ten volle kennen is ons mensen nooit gegeven. Alleen God kent ons door en door. Naar hart en nieren, zegt de Bijbel. Hem kun je niet voor de gek houden, niets is voor Hem verborgen.

De volgende keer dat wij ons oordeel klaar hebben over de één of ander, is het misschien beter bij onszelf te rade te gaan of wij wel voldoende weet hebben van de persoon in kwestie.
En als het gaat om de vraag hoe anderen over ons denken, kunnen we beter ons gezond verstand volgen, want in het spel van sympathie en antipathie speelt zoveel mee dat behalve God niemand weet wie wij zijn en hoe wij in elkaar zitten

Door en door kennen, is alleen voor God mogelijk…
Wie ben ik dan om Jezus goede raad te geven…?
Hem volgen is genoeg om echt leven te vinden…

Amen.

Printversie