Wat is geloven?

Bloedvloeiende vrouw

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als een jong iemand sterft door een ongeneeslijke ziekte of een noodlottig ongeval, dan is dit een grote schok voor de betreffende familie. Vele vragen en emoties komen los in de harten van mensen. Voor de familie die zo iets ingrijpends moet meemaken, doet het goed als ze mogen ervaren dat velen met hen meeleven. Om het verlies van een jong iemand te kunnen verwerken geeft het geloof in Jezus kracht en troost. Zonder dit geloof is een dergelijk smartelijk verlies nog veel moeilijker te verwerken.

Naast kracht en troost geeft het geloof in Jezus ook hoop voor de toekomst: God heeft de mens niet geschapen voor de dood maar voor de onsterfelijkheid, zoals wij ook hoorden in de eerste lezing. God wil dat de mens ten volle leeft, hier en nu én in de eeuwigheid. Om ons ten volle deel te laten hebben aan zijn goddelijk leven, daarom heeft God zijn Zoon Jezus naar deze wereld gezonden.
De wonderen die Jezus heeft gedaan in zijn leven, zijn tekenen van Gods liefde voor de mensen. In de evangelielezing geneest Jezus een zieke vrouw en brengt hij het dochtertje van Jaïrus weer tot leven. Waarom doet Jezus al deze wonderen?

  1. Jezus doet deze wonderen om aan de mensen duidelijk te maken dat Gods koninkrijk gekomen is en dat Hij de Messias is.
  2. Daarnaast zijn de wonderen van Jezus een bevestiging van het geloof dat er reeds is bij mensen, en voor andere mensen een oproep ook te geloven in de reddende aanwezigheid van Jezus.

In nood leert men bidden, dat maakt het evangelieverhaal duidelijk. Dat geldt ook in onze tijd nog steeds voor vele mensen. In oorlogstijden zaten de kerken vol en wist men weer dat er een God was. Echter, geloven is meer dan alleen maar God aanroepen als je het moeilijk hebt. God is niet op de eerste plaats een brandweerman die alle branden in een mensenleven komt blussen,  maar bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest die aangesproken en bemind willen worden. God wil mensen in nood graag helpen maar Hij verlangt van de mensen meer: Hij verlangt trouw, dankbaarheid, liefde, eerbied en lofprijzing.

Er wordt over geloven heel veel gezegd maar wat is dat nu eigenlijk?
Geloven heeft niets te maken met een vaag gevoel hebben van God, zoals sommigen zeggen: “Ik geloof dat er iets is.” Voor iets geef ik mijn leven niet, maar wel voor Iemand.
Neen, geloven heeft alles te maken met het hebben van een persoonlijke en levendige relatie met onze Heer Jezus Christus. Jezus leeft, Hij is verrezen en Ik heb hem ontmoet. Als je dat kunt zeggen, dan geloof je. Als je concreet hebt ervaren dat je Jezus nodig hebt, dat je zijn verlossende liefde nodig hebt, dan geloof je in Jezus . Als je inziet dat Jezus gestorven is op het kruis om mij te verlossen van het kwade en de zonde, dan heb je een persoonlijk geloof in Jezus Christus.
Geloven is met andere woorden niet iets voor mensen die zweven, maar voor mensen die concreet in de wereld staan en Gods vergeving, Gods liefde en Gods bijstand concreet in hun persoonlijk leven willen ervaren. Er is geen enkel geloof dat zo concreet is als ons katholieke geloof. Geen enkel geloof heeft God zo dicht bij de mensen gebracht als het geloof in Jezus Christus, de Redder van de wereld.
Geloven heeft verder ook alles te maken met vertrouwen hebben in God en overgave aan Zijn Wil. Met vertrouwen hebben in staat of wankelt alles.

Broeders en zusters in Christus,
Het evangelie van vandaag nodigt ons uit ons leven te bouwen op Jezus Christus, de Rots, om stevig en standvastig te blijven in de turbulente tijden waarin wij leven. Moge deze eucharistie ons helpen ons geloof in Jezus Christus te hernieuwen en te verstevigen en moge God ons die genade schenken die wij nodig hebben om christen te zijn in deze tijd. Amen.

Printversie