Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij

Mariabeeld Pontmain Frankrijk

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is een periode van inkeer en gebed als voorbereiding op de komst van de H. Geest. We worden uitgenodigd te geloven in de kracht van het gebed en er voldoende tijd aan te besteden.

In maart was ik in Frankrijk in de bedevaartplaats Pontmain, waar Maria sinds 1871 vereerd wordt als de moeder van Hoop. In die tijd was er een oorlog gaande tussen Frankrijk en Duitsland. In Pontmain baden de mensen dat het conflict zo snel mogelijk zou eindigen, maar ze zagen hun gebed niet verhoord worden. Ze waren wat ontmoedigd en dachten dat God niet naar hun gebed luisterde.
Op 17 januari 1871 verscheen Maria daar drie uur lang aan een zevental kinderen. Tijdens de verschijningen kwamen er allemaal mensen naar die plaats om samen met de pastoor rozenhoedjes te bidden en liederen ter ere van Maria te zingen. In de lucht verschenen drie boodschappen, die de kinderen letter voor letter voorlazen. De eerste boodschap luidde: ‘Maar bid toch mijn kinderen.’ Het was een aansporing van Maria en van God om met volharding te bidden en erop te blijven vertrouwen dat er een einde zou komen aan de oorlog.
Daarop vroeg de pastoor van Pontmain aan de aanwezigen om de litanie van de Heilige Maagd te bidden. Nu verschenen op dezelfde wijze letters in de lucht die de woorden vormden: ‘God zal u spoedig verhoren.’ De aanwezigen bleven bidden en zingen, waaronder het 'Salve Regina'. De kinderen ontwaarden de volgende tekst: ‘Mijn Zoon laat zich raken.’ Door het gebed tot Maria kun je Jezus het gemakkelijkst raken, omdat Jezus niets weigert aan zijn moeder Maria.
Als gevolg van het gebed trokken de Duitse troepen rondom Pontmain zich 20 km terug. Op 20 januari volgde de definitieve terugtrekking. Op 28 januari 1871 werd de vrede  tussen Frankrijk en Duitsland gesloten; dat is elf dagen na de Mariaverschijning. De boodschap van Pontmain laat duidelijk de kracht van het gebed zien, hoe klein de geloofsgemeenschap ook is. Vooral in tijden van beproeving moet men zijn toevlucht nemen tot het gebed. Alle Franse soldaten uit Pontmain die waren opgeroepen voor de strijd, zijn ongedeerd terug naar thuis gekomen.
Tijdens de Mariaverschijning konden de kinderen Maria van gedaante zien veranderen. Eerst verscheen ze alleen maar in een blauw kleed met sterren, toen waren er vier kaarsen rondom haar, daarna  had ze een rood kruis vast met de letters Jezus Christus erop, en tenslotte had ze vier witte kruisjes rondom haar. Wat is de boodschap van deze verschijningsvormen van Maria? Het blauwe kleed verwijst naar de hemel en ook naar de kerk in Pontmain, waar het plafond blauw is geschilderd. Het rode kruis verwijst naar het bloed dat vergoten wordt tijdens de oorlog, en de witte kruisjes verwijzen naar de vrede die terugkeert dankzij het gebed.
Op 2 februari 1872 keurde de lokale bisschop de Mariaverschijning in Pontmain goed. 

Op weg naar Pinksteren wil de H. Geest ons uitnodigen intens tot Hem te bidden, opdat er vrede, vreugde en liefde mogen heersen in de harten van de mensen. Wat Jezus heeft gezegd en gedaan is en blijft actueel voor het geluk van mensen en de redding van de zielen. Tijden en mensen kunnen veranderen maar God blijft dezelfde, Hij is de bron van alle liefde en barmhartigheid in de eeuwen der eeuwen.   
Moge de H. Geest ons meer inzicht en wijsheid schenken in het beleven van het geloof, opdat Pinksteren het feest mag zijn van een nieuw begin en het vuur van de liefde heviger in onze kerk mag branden. Amen.

Printversie