Volharden

Maria van Altijddurende Bijstand

Steven Barberien

Er zijn van die momenten - ik zal maar eerlijk zijn - dat ik me afvraag: “Waar doen we het allemaal nog voor?” De moed kan me soms helemaal in de schoenen zinken, als ik onder ogen zie hoe ons vrijwilligersbestand vergrijst, de kerkgang achteruitgaat, de inkomsten sterk verminderen en de uitgaven alleen maar stijgen…
Menselijkerwijs gezien heb je dan alle recht om er de brui aan te geven… Wat je ook doet, hoe hard je ook werkt en je best doet…, het haalt schijnbaar weinig of niets uit…

En toch, als ik dan weer de rust in mezelf vind door gewoon te bidden…, stillekes bij het tabernakel waar Jezus op me wacht…, of met de rozenkrans in mijn hand het Weesgegroet ter ere van ons aller moeder, dan keert dat gevoel van verslagenheid om en ontvang ik kracht. Dat is niet toevallig zo!

Ook Jezus bidt voor ons die in deze wereld zijn, opdat we zouden standhouden. Hij heeft als Zoon, de Naam van de Vader verheerlijkt door stand te houden en zijn opdracht te vervullen tegen alle noodlot in… tot op het kruis, een teken van totale mislukking zouden we kunnen zeggen.

De eerste leerlingen van Hem bleven na zijn verrijzen uit de dood vasthouden aan het gebed. Samen eensgezind volhardend bidden met Maria in hun midden.
Deze meimaand heeft ons weer naar aloude traditie doen beseffen dat bidden met Maria wezenlijk deel uitmaakt van het leven als christen. Zonder gebed houdt geen mens stand als christen in deze wereld. Wie zijn lichaam geen voedsel of drank geeft, laat het afsterven. Wie zijn ziel niet laat voeden met Gods kracht en genade door middel van het gebed, laat deze verdorren en verkwijnen.

Dus hoe we ons ook voelen, wat we ook mogen denken van de toekomst, eensgezind volharden in het gebed is de opdracht. Doorgaan én samen bidden!  
Op deze wijze hebben de eerste christenen alle angst en vrees voor vervolging en tegenslag weten te overwinnen. Zo doen christenen dat nog altijd in allerlei conflictgebieden. Zo moeten ook wij dat doen, levend in een steeds meer geseculariseerde maatschappij.

Hier in onze ‘bovenzaal’ zijn wij samengekomen om eensgezind te bidden met Maria, tot Jezus die hier aanwezig is met z’n Lichaam en Bloed, gekruisigd en verrezen. En zo mogen wij tot het besef komen dat Jezus ook voor ons bidt en Gods geestkracht afsmeekt over ons allen, opdat wij standvastig zouden volharden…

Amen.

Printversie