Vier stappen

Werken van barmhartigheid - dorstigen lessen

Steven Barberien

Barmhartigheid is niet alleen een mooi woord dat verwijst naar erbarmen hebben en hartelijk zijn, het is meer dan een woord; het is een levenshouding die christenen typeert. Dat woord ‘barmhartigheid’ moet in onze mond zijn, in ons hart én we moeten het volbrengen, het in praktijk brengen. De barmhartige Samaritaan heet niet zo, omdat hij alleen in woord en gedachte barmhartig was, maar juist omdat hij dit principe van harte in praktijk bracht.

Barmhartigheid bestaat uit vier principes of houdingen, die alles met elkaar te maken hebben.

Ten eerste ontstaat barmhartigheid daar, waar mensen welwillend, vriendelijk zijn. Zo zijn wij, als wij anderen met een open blik tegemoet gaan, ontvankelijk, zonder vooroordeel… Als we naar mensen kijken, moet dat zijn met een vriendelijke uitstraling, zonder wikken of wegen van: “Wie heb ik hier voor me?”

De tweede stap, volgend op de kennismaking, is geduld. Geduld hebben met de ander. Laat iemand zijn verhaal doen of op verhaal komen. Gun anderen de tijd zich thuis te voelen bij jou. Laat merken dat wat er ook gebeurd is, er niets verloren is. Er is altijd hoop voor een mens. Geduld hebben is ook tijd geven om wonden te laten genezen.

Na de vriendelijke bejegening en het geduld volgt de vertroosting: iemand optillen uit z’n misère, wegvoeren uit het verdriet en brengen naar een plek waar hij op adem mag komen. Troost bieden is iemand de weg wijzen naar het geluk. Teder zijn en de hand vasthouden en de persoon herbergen in jouw zorgzame liefde…

Tot slot is er ook het moment van vergeving. Zeggen: het is goed zo. Zand erover, laat het verleden rusten en ga verder. Geen voorwaarden stellen aan die vergeving! Maar van harte en rijkelijk geven… Een mens kan niet zonder vergeving… Wie onder lasten gebukt gaat, laat zich telkens weer overvallen door schuld en wordt zo beroofd van z’n vrijheid, kan zich niet ontplooien als mens maar zal op den duur verwond, verlamd blijven liggen langs de kant van de weg…

Barmhartigheid betonen kan iedereen, en iedereen die zegt Jezus te volgen, moet het ook doen. Want Hij is degene die mensen altijd aankijkt met open blik, recht in de ogen. Die vriendelijk en geduldig wacht op het verhaal dat de ander vertellen wil.
Jezus brengt uitkomst, wijst de goede weg, biedt troost en schenkt van harte vergeving…

         Hij tilt de mensen op vanuit het stof,
         herbergt hen, geneest hen en
         gidst hen door het leven…
                   Zoals Hij barmhartig is,
                   zo mogen ook wij zijn…

Printversie