Verbonden over de grens van de dood heen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Op een dag als vandaag staan we stil bij al diegenen die van ons zijn heengegaan, heel in het bijzonder de geliefde overledenen vanaf Allerzielen 2021. Als christenen zijn wij met hen verbonden over de grens van de dood heen. We noemen hun namen in de viering om voor hen te bidden en aan hen te denken. Het gemis en het verdriet om hun heengaan is voor iedereen anders. Soms zijn ze plotseling uit ons midden weggerukt; sommigen zijn jong gegaan, anderen hebben een gezegende leeftijd mogen bereiken. Het verwerken van het gemis vraagt tijd en het is goed op speciale dagen herinneringen aan onze geliefde overledenen boven te halen, zoals op de sterfdag, de verjaardag en de huwelijksdag.
Vanuit ons geloof weten we dat iedere mens geschreven staat in de palm van Gods hand. Iedere mens is bij God bekend. Daarom mogen we erop vertrouwen dat God zorg draagt voor onze geliefde overledenen. Geconfronteerd met hun wegvallen beseffen wij dat het menselijk leven broos en vergankelijk is. In de herfst zien we dat bij de natuur ook: ze sterft af om in de lente tot nieuw leven te komen. Wij hebben hier op aarde geen vaste woonplaats en moeten dit leven verlaten. Wat blijft erover van het leven van een mens? Wat is er nog na de dood?

Van onze geliefde overledenen koesteren wij de liefde, die we in woord en daad van hen hebben mogen ontvangen. Hun foto met een kaarsje erbij op een kast in de kamer toont onze blijvende verbondenheid met hen. We mogen hen niet vergeten want we hebben zoveel aan hen te danken. De liefde van onze geliefde overledenen heeft ons leven beÔnvloed en gemaakt hoe we zelf in het leven staan. Diep in ons hart hopen en verlangen wij ernaar onze hen weer terug te mogen zien bij de Heer.

Als wij het verhaal van Maria en Martha of het verhaal van de EmmaŁsgangers overwegen, ontdekken wij dat mensen verlangen naar een leven samen met hun geliefden en met de Heer Jezus. De dood is een grote stoorzender, brengt een breuk teweeg in relaties en zet ons leven op zijn kop. Leren omgaan met het verlies van een overledene blijft een opgave. Iedereen doet dit op zijn manier en mag daar de tijd voor nemen die hij nodig heeft. In ons geloof mogen we troost ontvangen van God, die ons zegt dat de liefde sterker is dan de dood. In Jezus Christus die verrezen is, mogen wij dat zien en we weten vanuit de H. Schrift dat Jezus mensen weer tot leven heeft gebracht, zoals Lazarus en het dochtertje van JaÔrus.

Elk moment van ons leven is kostbaar; het komt niet meer terug en heeft invloed op het leven erna. Laten we in verbondenheid met elkaar lief en leed dragen en voor elkaar bidden om het leven te aanvaarden zoals het op ons afkomt. Laten we in navolging van Jezus doen wat we kunnen om dienstbaar te zijn naar anderen. Laten we proberen het leed van anderen te verzachten door een luisterend oor of een helpende hand.
Wij geloven dat onze Heer Jezus ons altijd nabij is en met ons meetrekt doorheen het leven. Komt allen tot mij die belast en beladen zijn, en ik zal u rust en vrede schenken. Alleen Onze Heer Jezus kan ons hart vullen met vrede, liefde en troost. In die geest willen wij vandaag Allerzielen vieren, en voor al onze dierbaren bidden: geef hun de eeuwige rust, en dat wij eens weer met hen mogen zijn in het Koninkrijk der hemelen.† Amen.

Printversie