Verbeter de wereld, begin bij jezelf

derde advent

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Verheugt u, te allen tijde. Deze oproep komt terug in de lezingen en is de kerngedachte van deze derde zondag van de advent. De vreugde is een gave van de H. Geest.
Altijd vreugde hebben in je hart, hoe kan dat? Als je mag horen dat je een gezond kleinkind hebt gekregen, of je viert een jubileum, dan is het niet zo moeilijk blij en verheugd te zijn. Je hebt dan alle reden God te danken voor het mooie moment.
Maar wat als je van de dokter een slecht bericht hebt ontvangen of je maakt mee dat je man of vrouw plotseling ziek wordt, hoe kun je dan verheugd zijn? Wij hebben te maken met allerhande gebeurtenissen die ons overkomen en emoties meebrengen. Op één dag kunnen we blij zijn, boos worden, ongeduldig zijn of vriendelijk en verzoenend optreden. Emoties komen en emoties gaan. Zelfs het weer heeft zo zijn invloed op onze emoties. Hoe de vreugde in ons hart te allen tijde bewaren?

Als gelovigen dienen we onze vreugde niet te vinden in dingen of gebeurtenissen, maar in de Heer Jezus. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en in de toekomst. In Jezus mogen wij liefde, vrede en vreugde vinden. Hij is altijd dezelfde en geeft ons de wijsheid en de kracht om - los van wat we meemaken - toch de innerlijke vreugde te bewaren. Het is de vreugde omwille van de liefde van God, die ons draagt en ons doet ervaren dat wij onder zijn hand beschermd zijn en Hij met ons doorheen het leven trekt.

Wat kunnen we doen om die vreugde in onze omgeving te bevorderen? Dat  is de vraag die de mensen aan Johannes de Doper stellen. Johannes geeft de soldaten, de tollenaars en de andere mensen dan als antwoord dat zij goed moeten doen en geen kwaad: dubbele  kleding weggeven en niet plunderen of afpersen.
Wat kunnen wij doen om de vreugde in ónze omgeving te bevorderen? Mensen bekritiseren en vernederen of op iedereen mopperen en altijd de schuld bij een ander leggen, veroorzaakt onvrede en geen vreugde. Een vriendelijk woord, een complimentje geven, attent zijn, dienstbaar zijn aan mensen in nood, dat alles doet wonderen en daardoor werk je mee aan een klimaat van liefde, vrede en vreugde.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. De adventsperiode is de tijd om in geweten na te gaan waar je staat als christen en tot bekering te komen. Ons leven in het licht van God brengen en onze zondige en donkere kanten naar God uitspreken in een goede biecht is een stap in de goede richting. Daarmee laat je je hart vernieuwen door Gods barmhartige liefde.  Immers, het  leven zonder God is leven in een chaotische wereld zonder liefde en vreugde.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Werk aan je relatie met God en met je naaste. Kom in beweging in de advent, maak meer tijd  voor God en de naaste en ga aan de slag om in de eigen omgeving een sfeer van harmonie, vrede en vreugde te creëren. Begin zelf  met anderen liefde en respect te betonen en het positieve in de ander te zien en te  waarderen. Dat is de voorwaarde voor vernieuwing of verandering. Kijken we naar Jezus: Hij heeft geduld en liefde getoond naar zijn apostelen en zo hun harten veranderd.
Inderdaad, het zijn de liefde, het geduld met en de waardering voor anderen die de ander vleugels geven, waardoor je het beste in iemand naar boven kunt halen. Onvrede en onrust ontstaan waar er een tekort aan liefde is. Als er toch iets is wat minder goed is, dan kan een goed persoonlijk gesprek onder vier ogen wonderen doen. Het is o zo gemakkelijk een zondebok te zoeken en altijd de fout bij een ander te leggen maar zelf buiten schot te blijven.

Verbeter de wereld begin bij jezelf. Vergeving en verzoening met God en je naaste en een open houding zijn essentiële waarden voor verandering en vernieuwing.  Wraak, wrok en vergelding doet alles escaleren. Als je onvermijdelijk toch tegen grenzen aanloopt, probeer mensen dan te aanvaarden en te begrijpen zoals ze zijn, en neem tijd om ze met liefde te benaderen.  Dodelijk voor een relatie zijn onverschilligheid en naast elkaar leven.
Verander met liefde wat je kunt veranderen, en accepteer wat je niet kunt veranderen. En vraag wijsheid aan de H. Geest om het verschil te zien.

In de advent, op weg naar Kerstmis, is Jezus de komende. God wil ons aanraken met het vuur van zijn heilige Geest, opdat het vuur van de liefde mag oplaaien. Vraag aan God  in ons hart licht en vernieuwing, opdat Jezus met Kerstmis welkom is in ons hart. Amen

Printversie