Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren

Bruiloftsfeest

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met afschuw heeft de wereld gereageerd op de explosie van geweld in Israël. Het leed en het verdriet vanwege de vele onschuldige slacht-offers is onbeschrijfelijk. De vlam is in de pan en de situatie dreigt te escaleren door de vele, wereldwijde betogingen en de landen die zich willen mengen in het conflict. De Latijnse patriarch van Jeruzalem, kardinaal Pierbattista Pizzabella, heeft gevraagd op dinsdag 17 oktober een dag van gebed en vasten te houden voor de vrede en de verzoening in het Heilig Land. Wie is in staat een oplossing te vinden voor de verdeeldheid en de haat in dit conflict?

Het contrast met de eerste lezing van vandaag van Jesaja is groot. Daar is sprake van een bruiloftsfeest, van harmonie en vrede op de berg Sion. Het is het toekomstvisioen en de droom van God, namelijk dat er eenheid mag heersen met God en tussen mensen en dat pijn en tranen voorbij zijn. Wanneer gaan we beseffen dat er alleen vrede mogelijk is als we Jezus als de Vredevorst aanvaarden en ook leven volgens de geboden van God en het woord van God? God wil niet de dood van de mens, de vernietiging van zijn schepping door haat, wraak en oorlog. God wil het leven in zijn geheel bevorderen; hij wil dat de mens eerbied heeft voor zijn medemens, voor Zijn Schepper en voor de schepping.

God blijft mensen uitnodigen in eenheid samen te komen bij het feest dat Hij geeft, namelijk het bruilofts-maal van de Heer, dat verwijst naar de H. Eucharistie, om te vieren dat wij kinderen van het licht zijn. Het woord van God en de H. Communie zijn het geestelijk voedsel dat wij nodig hebben om het geloof in deze verwarrende tijden vast te houden en te kunnen beleven. Jezus is de grote Leider en Trainer die ons wil inspireren om het christelijk geloof te beleven. Als je in de voetbalwereld een topwedstrijd wilt winnen, dan heb je toch een ervaren trainer nodig, die zijn team de nodige instructies geeft om een goede wed-strijd te spelen. Zo is het ook in het geloof: Jezus´ woorden zijn belangrijk om te beseffen waar het over gaat. Als je te lang niets meer over het geloof hoort of leest, dan verwatert het. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren, zegt Jezus. Helaas zien we in onze tijd voor onze ogen gebeuren dat bij velen het geloof onder een laag stof zit. Er zit nog wel iets van geloof maar je ziet er zo weinig van in het dagelijks leven. Het geloof is niet iets wat je bovenhaalt als je er zin in hebt; het geloof vraagt om regelmaat, om onderhoud en verdieping.

Bij het feestmaal in het evangelie is Jezus de Koning of de Bruidegom en de kerk de bruid. De feestzaal loopt vol en het feest kan beginnen.  Als de Koning binnenkomt, ziet hij daar iemand zitten die niet gekleed is in bruiloftskleren, en daarom werpt Hij hem buiten. Wat is daar de betekenis van? Als je gedoopt bent, heb je de genade van God ontvangen maar dit houdt een opdracht in, namelijk dat je groeit in de genade. Met andere woorden: dat je groeit in de liefde tot God en tot de naaste. Stilstaan is achter-uitgaan; dat is zo in het bedrijfsleven maar ook op het gebeid van het geloof. Eenmaal gedoopt heb je de roeping te groeien in een deugdzaam leven. God verwacht van ons dat wij groeien in de deugden van gastvrijheid, vrijgevigheid, nederigheid, vriendelijkheid, barmhartigheid enz. Als je daarin groeit, dan heb je je bruiloftskleren aan. Als je tot de geloofsgemeenschap van de kerk behoort, dan wil dit ook zeggen, dat je de richtlijnen van de kerk volgt en niet je eigen weg gaat.
Als je de richtlijnen van de kerk niet volg en je niet inspant om het waarachtig te beleven en maar op je lauweren rust, dan loop je een groot risico om te vallen in ondeugden als hebzucht, gierigheid, hoogmoed, onkuisheid, haat enz. En dat is de betekenis van het niet aanhebben van het bruiloftskleed. Het is vallen in zonde en daar niet uit opstaan, waardoor je de oorspronkelijke genade van het doopsel verliest.

Broeders en zusters in Christus,
God wil ons dus in de lezingen van deze zondag waarschuwen voor een gemakzuchtig leventje, waarbij we alleen aan onze eigen genot denken en ons niet druk maken om God noch gebod en om  mensen in nood. Wie zo’n leven leidt, loopt het risico geen deel te mogen hebben aan het hemels bruiloftsmaal van de Heer.
Van ons verwacht God dus dat wij meewerken met zijn genade en onze talenten inzetten ten dienste van Jezus Christus en zijn Kerk en van onze naasten.

Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren, zegt Jezus. Laten wij deze uitspraak tot ons doordringen en ons uiterste best doen bij die uitverkorenen te behoren. Amen.

Printversie