Vacature

Peerke Donders

Steven barberien

Iedereen kent ze wel, de missionarissen van vroeger. Weggetrokken uit hun thuisland om ver weg, in ‘den vreemde’, mensen vooruit te helpen én het geloof te brengen. Ze gaven gehoor aan Gods oproep de wereld in te trekken en het evangelie te verkondigen.
Ze zijn nog met weinigen; het éne missiehuis na het andere sluit z’n deuren. Een tijdperk wordt afgesloten maar het is geen verloren tijd geweest. Er is veel, heel veel goed werk gedaan, waarop men ter plaatse verder kan bouwen. 

Missionarissen blijven bijzondere figuren, inspirerende mensen…
Als ze konden of mochten kiezen, liever een kort leven daar dan een lang hier. Wij wonen hier in goede woningen, warm en droog. Zij, ginder ver, vaak in een krot.
Wij staan op onze privacy en willen na het werk zo min mogelijk worden lastiggevallen. Zij leven op straat tussen de mensen en zijn alleen in hun krotwoning te vinden om te slapen.
En wat mij altijd opvalt in de contacten met hen is hun enorme levensvreugde en blijheid. Terwijl wij onze grappen moeten opschrijven om ze niet te vergeten, weten zij steeds weer nieuwe te vertellen…
Wat is hun geheim? Waar halen ze het vandaan?

Ze leven van de liefde voor de mensen én de liefde voor God.
Dat is de bron van de menselijke roeping: de innerlijke drang om aan de mensen te gaan vertellen dat God een barmhartige Vader is, voor wie je niet bang hoeft te zijn. Zulke mensen zijn en blijven nodig. Want ook al verbetert de levensstandaard van mensen, ze blijven zitten met de grote levensvragen waar geen psycholoog antwoord op weet.

We hebben mensen nodig die ons vertellen over God die ons opvangt in zijn armen, wanneer wij het leven moeten loslaten.
Er moeten vriendelijke mensen om ons heen zijn die net als Jezus de huizen binnengaan om te ontmoeten, om een hart onder de riem te steken of de hand van een zieke vast te houden. 
Kortom, we hebben behoefte aan LEVENDE TEKENEN VAN GODS LIEFDE!

Moet je daarvoor godgewijd zijn? Priester of religieus? Neen, wel toegewijd…  én dat is een taak waarvoor ieder christenmens is geroepen.En wees gerust, er is nog werk genoeg te doen, hier ter plaatse en elders ver weg! Er staan nog veel vacatures open voor wie wil werken bij de NV God.

Amen

Printversie