Toegangsticket tot de hemel

Petrus sleutel hemelpoort

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Zijn het er weinigen die gered worden? Het is best een moeilijke vraag die de schriftgeleerden in het evangelie van vandaag aan Jezus stellen. Het is een vraag over de† bestemming van de mens na dit leven. Waar komt iemand terecht als hij sterft, in de hemel of in de hel? In Jezusí tijd heersten er twee meningen. Een bepaalde groep zei dat er maar een kleine, heilige rest naar de hemel zou gaan. Een andere groep zei dat iedereen in de hemel komt.
Het antwoord van Jezus maakt duidelijk dat je er niet zo maar automatisch komt. Je dient er iets voor over te hebben en je in te spannen om gered te worden.

In het alledaagse leven weten we allemaal dat voor niets de zon opgaat. Als je iets wilt bereiken, dan kost dit moeite en inspanning.
Voor je eigen, succesvolle bedrijf doe je alles. Je investeert er al je tijd in en werft goede, creatieve werknemers om de omzet en de winst te vergroten. Als je een† mooi concert wilt geven, dan zijn er extra repetities nodig voor de muzikanten en de zangers.

Op gelovig vlak is het niet anders. Het geloof vraagt ook inzet en inspanning. Gedoopt zijn wil niet automatisch zeggen dat je een toegangsticket voor de hemel hebt. Het doopsel is een begin van het christelijk leven maar in de praktijk dien je het ook te beleven en uit te dragen. We mogen niet zelfgenoegzaam zijn en ons geloof verwaarlozen. Het antwoord van Jezus maakt dit ook duidelijk: niet iedereen die Heer, Heer roept, zal gered worden. De bedrijvers van ongerechtigheid worden niet binnengelaten in het Koninkrijk der hemelen. Met ongerechtigheid bedoelt Jezus de zonde, die een belemmering vormt om in de hemel te komen.

Het is niet voldoende in de tegenwoordigheid van Jezus te eten en te drinken; het is niet voldoende deel te nemen aan de eucharistie. Naar de kerk gaan en dan mensen bedonderen of erop los leven, is niet in overeenstemming met Gods wil en Gods geboden. Gods liefde moet ook leven in ons en vruchten voortbrengen. Om Jezus na te volgen, hebben we elkaar nodig, ter inspiratie en bemoediging.

Als kerk hebben we bovendien de opdracht ons niet op te sluiten in ons eigen kleine kringetje We moeten naar buiten treden en proberen andere mensen warm te maken voor het geloof in Jezus. Dan ontstaat er meer beweging en dynamiek in de kerk. Het boek met als titel God renoveert van de Canadese priester James Mallon wijst op het belang van het missionaire karakter van de kerk. Als leerlingen van Jezus hebben niet alleen priesters maar ook leken de missie te vertellen over Jezus die mensen redt en die mensen een nieuw leven geeft. Voor de toekomst van onze kerk is het, denk ik, belangrijk dat we mensen in beweging brengen en aansporen onbeschroomd te getuigen van het geloof in Jezus.

Broeders en zusters in Christus,

Als wij onze ogen en oren openen, dan ontdekken we dat God met ieder van ons persoonlijk bezig is door alles wat wij meemaken in het leven. God is bezorgd voor iedere mens en wil dat hij gered wordt. God spoort de ene mens aan voor Gods Rijk vele goede werken te blijven doen. Aan een ander geeft God een beproeving of Hij roept hem op te veranderen van levensstijl en zich te bekeren.
Om erachter te komen wat God van ons wil, hebben we het gebed nodig. Vooral het gebed tot de Heilige Geest en tot Maria kan ons daarbij helpen. Maria is een groot voorspreekster als we willen groeien in geloof en in liefde tot Jezus. Zij was de nederige dienares van God. Hij heeft haar in de hemel hoog verheven tot koningin van engelen en heiligen. Als iemand van u de eerste wil zijn in de ogen van God, zal hij de laatste van allen en de dienaar van allen moeten wezen. Abraham, Isaak, Jacob, Maria en velen uit het oosten, het westen, het noorden en het zuiden zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.

God geve ons de genade om met de talenten die wij hebben gekregen, te blijven streven naar de komst van zijn Koninkrijk hier op aarde. Laten wij de hoop op het eeuwig leven blijven vasthouden. Amen.

Printversie