Thuisgekomen bij God

Heiligen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het Hoogfeest van Allerheiligen dat wij vandaag vol vreugde vieren, richt onze blik op voorbeeldige christenen die in het koninkrijk der hemelen wonen. Heiligen zijn gewone mensen die zichzelf† met grote inzet hebben gegeven aan God en hun naasten. Zij hebben de krans van de overwinning behaald en mogen uitrusten van het vele goede werk dat zij op aarde hebben gedaan.

Wij christenen vormen de strijdende kerk op aarde maar wij zijn intens verbonden met deze triomferende kerk in de hemel. Met onze blik gericht op de hemel is het boeiend de grote verscheidenheid aan heiligen te ontdekken. Als pelgrims op weg naar God leven we in tijden waarin het moeilijk is het geloof vast te houden. Daarom kunnen wij extra hulp van de heiligen goed gebruiken. Ze willen ons heel graag helpen maar ze willen wel dat wij hen aanroepen voor onze verschillende noden en zorgen.
Voor de verloren voorwerpen bidden wij tot de H. Antonius, voor de hopeloze zaken kunnen wij hulp vragen aan de H. Rita en de H. Judas TaddeŁs, voor een voorspoedige reis staat de H. Christoffel klaar, bij kanker helpt de H. Aldegondis en voor materiŽle zaken en een zalige dood is de H. Jozef een grote voorspreker. Een speciale, bevoorrechte plaats in ons geloof en in onze kerk heeft de H. Maria, omdat zij als onze hemelse moeder zo dicht bij God en bij ons staat. Aan Maria kun je alles vragen en toevertrouwen.
Het is goed thuis ook een of enkele heiligenbeelden te hebben - een Mariabeeld, een H.-Hartbeeld of een ander beeld - omdat ze zoveel bescherming en zegen schenken aan alle bewoners en ze ons ook uitnodigen hen te vereren.

Op de heiligen zijn een of meer zaligsprekingen van toepassing, die wij zonet hoorden in de evangelielezing. Verbonden met de barmhartige liefde van God hebben zij vele barmhartige daden gedaan voor hun naaste. Heel bewust hebben zij gekozen voor Jezus en zijn evangelie en verlangden zij naar een heilig en liefdevol leven. De heiligen hebben een spoor van Gods liefde nagelaten, waarover nog steeds gesproken wordt. Door hen hebben mensen Gods aanwezigheid ervaren. In de wereld waarin zij leefden, hebben zij zich niet laten ontmoedigen door de beproevingen en het kwade. Ze bleven vertrouwen op Jezus en hopen op de komst van Gods koninkrijk. In deze hoop zijn ze overgegaan naar de eeuwigheid† en daar mogen zij uiteindelijk genieten van het nieuwe Jeruzalem met als centrum het Lam van God.
In het hemels koninkrijk heersen geen pijn, tranen en verdriet meer maar eeuwige vreugde, vrede en de liefde van God. Het is met geen pen te beschrijven alles wat God in de eeuwigheid bereid heeft voor diegenen die Hem liefhebben.

Allerheiligen vieren is naar boven kijken en het verlangen naar het paradijs vasthouden; het verlangen naar eenheid en harmonie tussen God en de mensen en daar met al onze krachten aan meewerken.

Wij geloven dat God het goede loont en dat dit leven een voorbereiding is op het leven hierna. Alles gaat voorbij, alleen God blijft. Hij wil ons laten delen in zijn onsterfelijk leven door Jezus Christus. Hij wil ook dat wij voor eeuwig gelukkig zijn.†

Dat de heiligen ons mogen inspireren om van het geloof in Jezus met woorden en daden te getuigen, opdat ook wij eenmaal mogen thuiskomen bij God. Amen.

Printversie