Sta op, ik ben ook maar een mens…

Paus Franciscus met kind

Cees Remmers

Er zijn maar weinig woorden die zo vaak gebruikt worden maar daarom ook zo versleten zijn als het woord liefde of liefhebben. In twee van de drie lezingen vandaag, telde ik, komt het 18 keer voor. Ik ga het daar dus maar niet over hebben.

Ik sta liever wat langer stil bij het verhaal uit de eerste lezing: over Cornelius, een belangrijke Romeinse legerleider. De lezing leert ons dat wat Jezus bezielt, niet enkel bedoeld is voor Joden maar ook voor andersdenkenden. Zijn evangelie is niet aan grenzen gebonden.
En een tweede leerpunt: Petrus tilt de man die voor hem neerknielt, weer meteen omhoog. “Sta op,” zegt Petrus, die later de eerste paus wordt genoemd, “sta op, ik ben ook maar een gewone mens.”

Dit Bijbelse tafereel deed me denken aan de avond in maart 2013. Tv-beelden uit Rome vertellen dat er een nieuwe paus is: “Habemus papam”, vertelt een schriele kardinaal. Zijn naam is Georgio cardinale Bergoglio… Nooit van gehoord… en nooit eerder gezien. Hij noemt zich Franciscus, de heilige uit Assisië, die niet van uiterlijk vertoon hield.
Dan komt de nieuw gekozen paus het balkon op. Zijn eerste woord is verrassend gewoon: “Bonna sera”, en dat brengt hem al heel dichtbij; bonna sera… Dan buigt hij voorover en vraagt hij - voor hij ons zegent - even voor hem en elkaar te willen bidden… En dan wordt het even heel stil.

Ik moest eraan denken toen ik las hoe Petrus, de eerste paus, tegen Cornelius zegt: “Sta op, ik ben ook maar een mens…”
Jezelf niet groter voordoen dan je bent, en anderen wat groter maken dan ze zichzelf soms voelen, dat is, denk ik, echte liefde. Sta op, ik ben niks groter dan jij en jij bent niet kleiner dan ik.

Ik ben niet tegen tradities, ik houd van rituelen, en uiterlijk vertoon kan heus van respect en eerbied getuigen; ik kijk elk jaar naar de troonrede, ik heb er geen enkele moeite mee de rechter ‘edelachtbare’ te noemen en de koning ‘hoogheid’ maar ik ga nog meer van ze houden als ik koning en koningin net als andere ouders op zo’n klein stoeltje zie zitten voor een oudergesprek met de juf van hun kind…

Sta op, zegt Petrus, ik ben ook maar een mens… Jezelf niet groter maken dan je bent, en wie zich te klein of te min voelt, optillen. We zijn allemaal kinderen, leerde Jezus ons, van dezelfde God.

Printversie