St.-Jozef, helper in alle nood

Beeld H. Jozef

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als er een groot muziekfestival of evenement gaat plaatsvinden, worden weken van tevoren alle mogelijke media en reclame ingezet om er maar zo veel mogelijk mensen voor uit te nodigen.
Om de geboorte van Jezus aan te kondigen heeft God de engel GabriŽl naar de aarde gezonden en vele profeten ingezet die hierover schreven Vandaag horen we in het evangelie van een engel die Jozef inlicht over het grote mysterie van de geboorte van Jezus en het mysterie van de persoon van Maria. Met ons menselijk verstand kunnen wij dit niet begrijpen; vandaar dat God het mysterie van de Menswording zelf komt mededelen.

Zo vlak voor Kerstmis staan de schijnwerpers in het evangelie dus gericht op de H. Jozef. Hoewel de heilige Jozef niet veel in de evangeliŽn voorkomt, is zijn invloed op het leven van Jezus en Maria heel groot geweest. In alle nederigheid en gehoorzaamheid aan Gods wil heeft hij uitstekend voor zijn gezin gezorgd. De H. Jozef is daarom de patroon van elk huisgezin, maar ook een machtige voorspreker van de heilige Kerk. Daarnaast is hij de patroon van een zalige dood en voor materiŽle noden.

Het is daarom goed de H. Jozef niet te vergeten en ook te vereren †want hij is een groot gelovige. Hij staat in de lijn van de aartsvader Abraham en leefde in een vertrouwensvolle overgave aan God. In Abraham werd de belofte, aan de aartsvader gedaan, vervuld want om zijn geloof schonk God hem nageslacht en God beloofde alle volkeren te zegenen door Jezus Christus. Zoals Abraham de vader is van allen die geloven, zo is Jozef de vader en beschermer van het nieuwe Godsvolk, de kerk.

De H. Bernardus zei van de H. Jozef: Groot is de macht die Sint-Jozef geniet ten voordele van degenen die in hem vertrouwen. Er zijn heiligen die in bepaalde omstandighedenhulp bieden en mensen beschermen. Aan de heilige Jozef is het toegestaan hulp te bieden in alle nood en allen te verdedigen die hem godsvruchtig aanroepen.

Wat de H. Bernardus op zijn manier uitdrukt, bevestigt de H. Teresia van Avila door eigen ondervinding. Zij heeft gezegd: ĒHet schijnt dat God aan andere heiligen de macht heeft gegeven ons te helpen in ťťn enkele nood; maar wij weten door ondervinding dat de heilige Jozef hulp kan bieden in alle nood." Vele nieuwe kloosters heeft de Heilige Teresia van Avila gesticht met de hulp van de heilige Jozef.

Moge de korte adventstijd die nog rest, ons helpen en inspireren om ons voor te bereiden op het grote feest van Kerstmis, opdat wij door de geboorte van Jezus de vreugde van Gods liefde mogen ervaren. Amen.

Printversie