Spirituele lessen van Driekoningen

Drie koningen met ster

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar veel goeds en zegen toe. Om gelukkig te zijn is een goede gezondheid in deze tijd belangrijk, evenals vrede, liefde en vreugde én levenswijsheid. Uit verhalen van mensen of uit een goed boek kun je veel levenswijsheid opdoen. Vooral in de H. Schrift zitten vele spirituele en wijze boodschappen die bestemd zijn voor iedereen.
Uit het evangelieverhaal van de drie Wijzen of de Driekoningen kunnen we een aantal spirituele lessen halen die ons kunnen helpen bij ons geloof in God.

Het eerste wat het evangelieverhaal van vandaag ons leert, is dat we op zoek moeten gaan naar de tekenen die God geeft.
De drie wijzen kwamen uit het Oosten en onderzochten de sterren om daarin een teken van God te vinden voor hun leven. Ze hadden gelezen of gehoord in hun land dat er een nieuwe koning geboren zou worden en dat een heldere ster aan de hemel het grote moment zou aangeven. Ook in onze tijd geeft God ons tekenen via Mariaverschijningen, via boodschappen van mystieke personen of via gebeurtenissen om duidelijk te maken wat Hij wil dat wij doen. Zien wij de tekenen des tijds en weten wij wat God van ons verlangt? Om Gods wil te kennen is het nodig dat je je verdiept in het geloof en vraagt om de wijsheid en de leiding van de H. Geest. In het woord van God vinden we alles wat we nodig hebben om uit te groeien tot liefdevolle en waarachtige volgelingen van Jezus Christus.

Als je het teken gezien hebt, dan kom je in beweging. Dat is de tweede spirituele les.
De drie wijzen gaan op reis, op zoek naar de nieuwgeboren Koning. Als je geraakt bent door een boodschap of iets wat je gehoord hebt, dan kom je in beweging. Pater Damiaan was geraakt door het lot van de melaatsen op Molokai en ging hen helpen. Als je hoort dat iemand ziek of verdrietig is, dan kom je in actie en wil je die zieke of de treurende troosten en steunen. Als je geraakt bent door Gods liefde, dan wil je dit delen met anderen en ervan getuigen.

Weet wel dat als je Gods wegen wilt bewandelen, je onvermijdelijk botst op tegenstand. Dat is de derde spirituele les. Bij de drie wijzen is dit koning Herodes, die de nieuwe koning wil laten ombrengen. Of de Farizeeën, die spotten met de geboorte van de nieuwe koning en die niet geloven in de voorspelling uit de H. Schrift.
Als je het geloof wilt beleven en Jezus wilt navolgen, dan kom je weerstand tegen: mensen maken je belachelijk, omdat je gelooft in God, of je wordt zelfs vervolgd. Dit mag ons niet afschrikken. Het is een gelegenheid om door te zetten en te groeien in geloof.
Jozef en Maria hebben weerstand ondervonden bij de geboorte van Jezus en moesten vluchten naar Egypte.
In Lourdes, waar Maria is verschenen, heeft Bernadette Soubirous in het begin veel tegenstand ondervonden, omdat niemand haar kon geloven, maar ze hield vol. Uiteindelijk is de erkenning van Lourdes gekomen en is ze heilig verklaard.
In onze tijd met al zijn beperkingen bij het samen vieren van het geloof in de H. Missen, speelt dit ook Het is een tijd waarbij het geloof onder druk staat en het erop aankomt standvastig te blijven in het geloof.

Als de drie wijzen Jezus ontmoeten, aanbidden ze Hem en halen ze het beste wat ze hebben, tevoorschijn als geschenk: goud, wierook en mirre. Dat is de vierde spirituele les. God dienen we op de eerste plaats te zetten om Hem het beste van onszelf te geven: onze talenten, onze liefde. 
We moeten waakzaam zijn en ons niet laten verleiden door afgoden die ons afleiden van God: geld, de tv, genotzucht, macht, eer, enz…

Nadat de drie wijzen hun geschenken aangeboden en Jezus aanbeden hadden, keerden ze langs een andere weg naar hun huis terug. Dat is de vijfde spirituele les. Als je Jezus hebt ontmoet, dan verandert dit je leven totaal en bewandel je andere wegen. Wie God heeft ontdekt, die kijkt anders tegen het leven en de mensen aan: alleen de liefde is het die zorgt voor vernieuwing en vreugde. Zo vele heiligen hebben dit ondervonden. Denken we maar aan de H. Augustinus, de H. Paulus, de zalige Peerke Donders.

Broeders en zusters in Christus,
Van de lezingen van deze zondag nemen we mee dat God tekenen geeft en dat zijn wijsheid ons leven kan veranderen en ervoor kan zorgen dat wij nieuwe wegen bewandelen. Mogen de Heilige Driekoningen voor ons een voorbeeld zijn om in de komende tijd Gods wil te zoeken en te beleven. Amen.

Printversie