Roepingenzondag

DE Goede Herder

Marc Massaer

Broeders en zuster in Christus,

Het mooie, landelijke tafereel van een herder die rondtrekt met zijn schapen, is in onze streken bijna niet meer te zien. In de bergen kom je het soms nog tegen. De taak van een herder is samen met zijn hond  de kudde bij elkaar houden, ze naar grazige weiden leiden en beschermen tegen mogelijke gevaren, zoals wolven.
Het is opmerkelijk dat Maria vele malen is verschenen aan herderskinderen. In Lasalette in Frankrijk verscheen Maria in 1846 aan twee herderskinderen, Melanie en Maxime; in Fatima in 1917 aan de drie herdertjes Lucia, Jacinta en Francesco. En wist u dat Bernadette Soubirous van de Mariaverschijningen in Lourdes  patrones is van de herders? Blijkbaar heeft God een voorkeur voor herders, omdat zij eenvoudig van hart en nauw verbonden zijn met de natuur.

Jezus gebruikt dit vertrouwde beeld van de herder met zijn schapen uit het alledaagse leven van zijn tijd om het toe te passen op zichzelf: Ik ben de Goede Herder, Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. God kent iedere mens persoonlijk en wil met hem een vertrouwelijke en vriendschappelijke relatie opbouwen. Geloven in God is groeien in kennis van en liefde tot God en de naaste. Van God mogen wij vreugde, vrede, genezing en kracht ontvangen; Hij laat ons nooit alleen. De missie van Jezus bestaat erin Gods Koninkrijk naderbij te brengen en mensen binnen te leiden in het volle leven en de liefde van God en hen nabij te zijn in vreugde en verdriet.

Op deze roepingenzondag willen we onze aandacht richten op de roeping van iedere christen. Die is: meewerken aan de droom van God om een Koninkrijk van liefde, vrede en rechtvaardigheid op te richten op aarde. Wat God wil, is eenheid en harmonie tussen Hem en de mens en tussen de mensen. Om dat koninkrijk van God op te bouwen en Zijn missie voort te zetten heeft God speciale medewerkers nodig: priesters, diakens en religieuzen. We weten dat roepingen niet zo maar uit de hemel komen vallen. Daarvoor is nodig veel gebed, een levendig parochieleven en goede voorbeelden om na te volgen. Woorden wekken, voorbeelden trekken, hoe waar is deze spreuk.
Denken we maar aan de zalige pater Eustachius van Lieshout,  geboren in Aarle-Rixtel en actief als missionaris in Brazilië. Pater Eustachius had als grote voorbeeld de heilige pater Damiaan de Veuste, die zich inzette voor de melaatsen in Molokai op Hawai. In 2006 heeft paus Benedictus XVI, in aanwezigheid van Mgr. Hurkmans, pater Eustachius zalig verklaard in Belo Horizonte in Brazilië. Hij is een missionaris die door de genezingen die hij heeft verricht, en door zijn verkondiging velen tot God heeft gebracht

Is evangeliseren of missioneren in onze tijd nog nodig? Jazeker. Om tot de volheid van het heil van God te komen, God beter te leren kennen en gered te worden is het nodig dat het geloof onophoudelijk wordt verkondigd en uitgedragen. De apostel Petrus zegt het in de eerste lezing: Bij niemand anders is dan ook redding te vinden en onder de hemel is geen andere Naam waarin wij gered moeten worden, aan de mensen gegeven. Dit wil zeggen dat Jezus de Universele Redder is en dat je bij Hem de volheid van het leven en de liefde van God mag ontvangen.
In andere godsdiensten, zegt het Tweede Vaticaans Concilie, zijn ook stralen van licht en waarheid te vinden, en mensen die hun geweten volgen, kunnen ook gered worden, maar de volheid van de redding is te vinden in Jezus Christus. Ook goede Joden, hindoes en andere mensen kunnen enkel gered worden door Jezus Christus. Jezus is met andere woorden de toegangspoort tot het Koninkrijk der hemelen en de hoeksteen van het hele bouwwerk van de Kerk en van het Koninkrijk van God op aarde.

Het is een grote genade Jezus Christus te leren kennen en te mogen beminnen en vanuit zijn Blijde Boodschap te leven. Te weinig beseffen wij dat en te weinig getuigen wij daarvan. Dankzij Jezus mogen wij vrede, bescherming en zegeningen ontvangen,  en wens je dat niet iedereen toe? Als je zelf goedheid, liefde en vreugde bij God hebt ontvangen, dan wil je dit toch ook graag mededelen aan anderen, opdat mensen ten diepste in hun hart gelukkig mogen zijn.

Moge deze roepingenzondag het vuur van het  geloof in ons aanwakkeren en nieuwe roepingen aan de kerk schenken, opdat de missie van Jezus verdergaat in deze tijd. Amen.

Printversie