Respect voor God en voor de medemens

Jezus reinigt de tempel

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Voor velen is het voorjaar de geschiktste tijd voor een grote schoon-maak in de tuin en in huis om je klaar te maken voor de lente die aanbreekt. Het is altijd fijn om in dit nieuwe seizoen een opgeruimd huis te hebben, en een tuin die er netjes uitziet voor het nieuwe leven dat eraan komt. Ouders die een kind verwachten, maken zich ook klaar door voor hun kindje een kamertje in te richten met nieuwe meubeltjes, en kleertjes te kopen.
De lezingen van deze zondag sluiten goed aan bij het idee van de grote voorjaarsschoonmaak. In de eerste lezing gaat het over de tien geboden, het evangelie spreekt over Jezus’ reiniging van de tempel. Het gaat erom jezelf op spiritueel vlak klaar te maken voor het nieuwe leven met Pasen.

In gesprekken hoor je de gedachte wel eens dat verbinding zoeken met elkaar belangrijk is voor de toe-komst van de kerk en van het verenigingsleven. Inderdaad, daar gaat het om, namelijk dat er een liefde-volle band is met God en met je medemensen, maar hoe werkt dit in de praktijk? Verbinding maken met elkaar werkt niet als je verdeeld bent over wat goed en kwaad is en over hoe je met elkaar dient om te gaan. Wil je verbinding kunnen maken met God en met elkaar, dan is het essentieel dat je eenzelfde kern-visie hebt op het geloof en het leven en dat je gemeenschappelijke uitgangspunten hebt van waaruit je leeft en denkt.
Hoe met elkaar en met God omgaan, zodat er harmonie en vrede heerst en eenieder tot zijn recht komt? Daar heeft God een handleiding voor gegeven in de vorm van de tien geboden of de tien richtlijnen. De geboden van God overtreden veroorzaakt breuken in de relatie met God en met je medemens, met alle gevolgen van dien: jaloezie, haat, verdeeldheid, verwarring en chaos. In al zijn wijsheid heeft Jezus Gods geboden gegeven, en die respecteren en beleven zorgt voor eenheid, vrede en verbondenheid.

In het dagelijks leven werkt het ook zo. Voor je een nieuw apparaat in gebruik neemt, is het verstandig eerst de gebruiksaanwijzing te lezen om ervoor te zorgen dat het apparaat langer meegaat en geen ongelukken veroorzaakt.

In de evangelielezing komt naar voren dat het huis van God geen plaats mag zijn om een handeltje te drijven; het is een plaats van gebed en verering van God. Opmerkelijk fel vaart Jezus in de tempel uit tegen mensen die het huis van God voor andere doeleinden willen gebruiken. Het is een beeld van Jezus dat we in het evangelie niet zo vaak tegenkomen. Wij zien Hem veel meer als zachtmoedig en barmhartig van hart, maar dit evangelie maakt duidelijk dat Hij heel fel tegen wantoestanden kan optreden. Respect en eerbied hebben voor God in het huis van God, daar gaat Jezus voor door het vuur. Respect en eerbied voor God heb je als je Hem erkent als je God, leeft volgens zijn woord en met de deugd van de vreze des Heren. De vreze des Heren wil niet zeggen dat je angst hebt voor God maar dat je zoekt naar wat God behaagt en wat Hem mishaagt. Respect en eerbied voor God en voor Jezus, die aanwezig is in het Aller-heiligste Sacrament in het tabernakel, tonen we als we knielen of buigen bij het binnenkomen van de kerk. Het is een gebaar van erkenning dat Jezus je Heer en God is. Je hebt respect en eerbied voor God door de H. Communie waardig, met respect en eerbied te ontvangen. Het Lichaam van Christus is immers Jezus zelf die onder ons aanwezig komt, en Jezus verlangt naar wederliefde, dankbaarheid en eerbied. 

We moeten goed voor ogen houden dat alles met elkaar samenhangt: daar waar respect voor God verdwijnt, daar verdwijnt ook het respect voor de mens. Daar waar God met zijn woord en zijn geboden wordt gerespecteerd, daar wordt ook het leven van de mens met zijn rechten gerespecteerd.
Moge deze gedachte ons inspireren en helpen om op te gaan naar Pasen, het nieuwe leven in God. Amen.

Printversie