Rennen, zien, geloven

Het lege graf

Steven Barberien

Wat mij altijd weer opvalt bij het verhaal van Pasen is dat het zo vlug gaat: Maria Magdalena loopt snel van het lege graf naar Petrus. Petrus en de andere leerlingen lopen er op hun beurt snel naartoe…
Vlug, vlug, vlug…
Raar, want voor een dode hoef je je toch niet zo te haasten. Heel cru gezegd: ‘Die blijft wel waar hij is’… en juist daar wringt het schoentje. Hij is dus niet meer op z’n plaats. Meer nog, er is zelfs geen dode meer… Hij is niet ergens anders neergelegd maar is verrezen!

Dat besef komt niet, zoals sommige theologen beweren, na enkele jaren en een tijd van rouw, maar direct… Ze zien én geloven…
De leerlingen komen tot het besef dat Hij leeft, omdat ze werkelijk de waarheid onder ogen zien. Het graf is leeg en meer nog, al wat verwijst naar de dood  - de zwachtels en de zweetdoek - is achtergelaten… Een levende, een verrezene heeft daar niets meer aan.

Juist door te zien én te geloven snappen ze alles van wat Jezus hun voorzegd had, namelijk dat het op de derde dag zou gebeuren, dat Hij uit de doden zou opstaan.
Geloof in de verrijzenis is dus niet het resultaat van een jarenlange reflectie op Jezus’ leven en sterven, en ook geen groei in het theologisch verstaan van Hem, neen, het is werkelijk een Paas-ervaring. Zien én geloven…

Als wij tot zo’n paasgeloof willen komen, dan moeten we, net als de leerlingen, wel even halt houden. Stoppen met ons jagen en rennen en echt onze ogen openen voor de feiten én zien. Waar gaat het nu echt om? Wat is er echt gaande in mijn en ons leven? Zie ik hoe God de steen wegrolt en het licht laat schijnen in de kamer van mijn hart? Durf ik de knellende banden van me afwerpen om mijn zinnen te kunnen zetten op het hemelse in plaats van op alle aardse dingen?

Pasen is een ervaring, een ervaring die Maria Magdalena, de leerlingen en vele andere ooggetuigen hebben gehad. Het is een ervaring die mensen tot op de dag van vandaag laat stoppen met rennen.
Hen laat zien én geloven: Christus is verrezen, Hij is echt verrezen! Alleluia.

Amen

Printversie