Permanent verbonden met Jezus

Wijngaard met druiven

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je een goede chauffeur wilt worden, dan leer je van de rij-instructeur hoe je moet autorijden. Ken je eenmaal de kneepjes van het vak en ben je geslaagd voor je rij-examen, dan heb je de rij-instructeur niet meer nodig.
Wil je een goede christen worden en het licht van het geloof uitstralen, dan is het wijs om de adviezen van Jezus en zijn evangelie te leren kennen en die op te volgen. Jezus is de Leraar en wij zijn de leerlingen. Echter, bij het christelijk geloof heb je de Leraar Jezus permanent nodig en is de verbondenheid met Jezus essentieel. Je kunt niet zeggen: nu heb ik Jezus  niet meer nodig.

Met een prachtig beeld uit het alledaagse leven maakt Jezus dit in het evangelie duidelijk: Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in Hem, die draagt veel vruchten, want los van Mij kunt gij niets. Het sap van de wijnstok is nodig voor de groei en de bloei van de druiven. Het sap zorgt met andere woorden voor het leven in de wijnstok en een bloeiende wijngaard.
Die verbondenheid met Jezus is heel concreet en mogen we beleven in ons persoonlijk gebed tot Hem en in de H. Sacramenten. Vooral het Sacrament van de H. Eucharistie geeft ons veel genade en het goddelijk leven om het geloof elke dag te beleven. Daarnaast is onze verbondenheid als christenen belangrijk om elkaar te bemoedigen, te inspireren en te troosten zo veel als we maar kunnen. We hebben elkaar nodig, zeker in deze tijd, om stand te houden in het geloof en te groeien in geloof. Het komt erop aan dat Jezus in ons leeft en dat wij meewerken aan de verspreiding van het geloof in woorden en daden.

Wie een wijngaard heeft en vele trossen druiven wil telen, die weet dat er veel bij komt kijken. Niet alleen moet je de ziekte meeldauw bestrijden, je moet er ook op letten dat de wijnstok niet te wild gaat groeien want dan oogst je maar kleine druiven. Zoals het nodig is de ranken te snoeien, zo is het nodig dat we bij het navolgen van Jezus werken aan onze verkeerde neigingen of ondeugden en aan God vragen ons daarvan te zuiveren.
We weten allemaal uit eigen ondervinding dat je als christen veel kunt meemaken. Hoe ga je om met de beproevingen in het leven? Als er iets tegenzit en je komt het kruis tegen, dan kun je dit vervelend vinden en er terneergeslagen van worden. Je kunt er echter ook anders tegenaan kijken. Het is namelijk een kans iets van het leven te leren. God laat soms dingen gebeuren, opdat wij mensen leren meer op Hem te vertrouwen, want Hij is met ons bezig en wil ons hart vernieuwen. Zoals een beeldhouwer van een ruwe rotsblok de scherpe kanten afhakt om er een mooi beeld van te maken, zo dienen de scherpe kanten van ons karakter verwijderd te worden om gelijkvormig worden aan Jezus Christus. 

Het komt erop aan dat we leven vanuit de diepe en liefdevolle verbondenheid met Jezus. Het zorgt ervoor dat je steviger in het leven staat en op zijn tijd mag genieten van de goedheid en de liefde van God voor ons.
Als Gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het verkrijgen. Jezus bedoelt hiermee dat je mag inzien dat het geloof in God ook echt werkt en vele vruchten van goede daden voortbrengt. Dat is niet de vrucht van succes met geld, macht, carrière of aanzien, maar de vrucht van Gods rijk van eenheid, vriendschap, verbondenheid, vrede en dienstbaarheid, zich uitend in liefdevolle daden tot God en de naaste. 

Wie met Jezus verbonden blijft, straalt het licht van het geloof uit, hetgeen  je kunt zien aan de vruchten van de H. Geest. Dat zijn vriendelijkheid, zachtmoedigheid, trouw en zelfbeheersing. Christen zijn maakt dat je anders tegen het leven aankijkt en vertrouwt op God die voor ons zorgt. Als je veel relaties hebt, dan krijg je meer gedaan in het leven, en dit vergroot je levensgeluk. Netwerken heet dit. In het christelijk geloof werkt dit ook zo: als je een goede relatie hebt met Jezus en je medechristenen, dan mag je genieten van de dienstbaarheid en de talenten van anderen.

Mogen deze gedachten ons helpen om de weg van Jezus te blijven volgen, opdat wij vele vruchten voortbrengen en Gods Koninkrijk mag groeien. Amen.

Printversie