Passion-Passie

Witte kapel met drie kruisen

Steven Barberien

Het Passieverhaal, over het lijden en sterven van Jezus, roept zoveel op dat kunstenaars het op duizend-en-één manieren met beeld en klank hebben ‘vertaald’ in schilderijen, beeldhouwkunst en muziek! De uitvoeringen van de Matthäus- en de Johannes-Passion van Bach trekken elk jaar weer duizenden mensen. Maar dringt de muzikale ervaring die de luisteraars beleven, door tot de kern van hun bestaan…? Is het dramatische van de Passion de kern? Of gaat het om meer?

Liefde, vriendschap, verraad, leven en dood, lijden en onschuld…, het zijn diep menselijke thema’s die aan bod komen. Maar in de Passie gaat het nog om meer! Hier gaat het ook om Gods Zoon, het Mensgeworden Woord, Hij die onschuldig - maar beladen met de zondenlast van de hele wereld - schandelijk sterft aan het kruis. Een Zoon die roept: “Vader, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Kan er nog een dieper, intenser, fundamenteler lijden bestaan dat dit? God is in Jezus echt mens geworden en heeft zo ten diepste ervaren wat het is om dood te gaan én te zijn… Daarom spreken we van Goede Vrijdag. Want op het kruis is God inderdaad zo goed geweest dat Hij deelgenoot is geworden van wat wij mensen moeten meemaken. Dát is onze redding, want daardoor heeft Hij ons ook het Pasen gegeven, de verrijzenis en het eeuwig leven.

Printversie