Pasen overwint dood en zonde

pasen, een thuis vinden bij God

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In het voorjaar op de juiste tijd snoeien en zaaien, opdat alles tot nieuw leven komt en openbloeit, is een hele kunst. Als je te laat snoeit, heb je kans dat bomen of wijnranken doodbloeden. Als je in de volle grond vroeg zaait, bestaat het gevaar dat alles kapot vriest. Zo heeft iedere plant, struik of boom een eigen behandeling nodig.

Ook met de overdracht van het geloof heeft iedere mens een persoonlijke aanpak nodig. Eenieder gaat daarin een eigen weg. Sommigen weten meer van het geloof en zijn veel verder in de navolging van Jezus dan anderen. Ook heeft de een meer tijd nodig om tot geloof te komen dan iemand anders. Op de juiste wijze het geloof overdragen en voorleven, zodat het aansluit bij iemands persoonlijke levenssituatie, is een hele opgave. Ouders die meer kinderen hebben, weten dat ieder kind op een heel persoonlijke wijze opgevoed dient te worden, omdat elk kind uniek is en een ander karakter heeft.

Vanmorgen vieren we het hoogfeest van Pasen, de vreugde van de verrijzenis van Jezus. Pasen is het hoogtepunt van de geschiedenis van God met de mensen. God grijpt in de geschiedenis in en toont dat er nieuw leven is na de dood. Nieuw leven geeft hoop, bemoediging en vertrouwen voor de toekomst. God heeft veel tijd genomen om Zijn Liefde en Barmhartigheid in heel hun volheid te openbaren. In Jezus is Gods liefde voor de mens midden onder ons verschenen. God heeft het geschiktste moment gekozen om Zijn Zoon Jezus te zenden en een nieuw verbond in te stellen om zo de liefdevolle verbondenheid met de mens intenser te maken.

Reeds in het Oude Testament had God door Abraham, Mozes en de vele profeten een band opgebouwd met het Joodse volk en had Hij veel zegen geschonken. Maar die band was niet stevig genoeg want het Joodse volk had onvoldoende innerlijke kracht om het woord van God trouw te kunnen beleven.
Dankzij Jezus wordt het hart van de mens vernieuwd en ontstaat een nieuwe verbondenheid tussen God en de mensen. Voortaan is het Jezus Zelf die genade en kracht geeft om een liefdevol leven te leiden in overeenstemming met Gods geboden. De trouwe liefde van Jezus schept vertrouwen in God en in mensen. Met Jezus schijnt er een helder licht over de gehele schepping en zijn wij kinderen van het licht geworden. Het is onze opdracht om het licht en het vuur van Gods liefde brandend te houden en door te geven. Met Jezusí komst voltrekt zich een scheiding tussen licht en duisternis, tussen gelovigen en ongelovigen, tussen volgelingen en verraders. De volledige scheiding tussen licht en duisternis is echter pas voor het laatste oordeel.

Deze paastijd is een genadevolle tijd want God blijft ons nabij en verlengt zijn barmhartigheid, Hij geeft ons nieuwe kansen om ons geloof te verdiepen en te getuigen van Zijn Liefde en de liefde tot de naaste. Jezus is het Nieuwe Centrum van het heelal want Hij is de levende en verrezen Heer die het leven schenkt aan wie Hij wil. Jezus zorgt voor vernieuwing in het hart van de mens en in het hart van de kerk. Als de Heer de woning niet bouwt, dan bouwen de bouwers tevergeefs. Jezus is de Hoeksteen en het fundament van ons christelijk leven.††

Voor de wereld is het leven van Jezus met zijn kruisdood op het einde, een mislukking en een nederlaag. Voor christenen is de kruisdood niet het einde want Jezus is op de derde dag verrezen en verschenen aan zijn leerlingen en dat betekent de overwinning op de dood en de zonde en een nieuw begin van God met de mensen.†

Hoe kunnen wij die in Jezus geloven, die paasgenade nu concreet beleven? Vertrouw het verleden aan de genade van God toe. Leg de toekomst in Gods hand en leef in het hier en nu. Elke dag is een nieuwe kans om in woorden en daden te getuigen van Jezus en zijn blijde boodschap
Pasen beleven is de genade van God in je leven aanvaarden en die genade in de wereld om je heen zien in het goede dat mensen doen, wat je tot een dankbaar mens maakt en† vreugde geeft in het leven.

Breng meer vreugde in het leven van mensen door een helpende hand of een bemoedigend woord want zo laat je iets zien van Gods liefde en bouw je mee aan een wereld waar ieder mens aanvaard en geliefd wordt. Probeer een lichtpuntje te zijn in het leven van anderen, zoals Jezus dat heeft gedaan. Wijs mensen de weg naar Jezus, de levende en Verrezen Heer.

Ik wens u allen een zalig en een vreugdevol paasfeest toe.† Amen.

Printversie