Pasen, opstaan!

opstaan_1

Cees Remmers

Met de paaswake vertellen we elk jaar                                     
dat God is opgestaan,
dat Hij in het donker geroepen heeft om licht
en dat Hij is opgestaan om schepper te zijn
van al wat leeft en ademhaalt.

Met Pasen vertellen we ook
over Mozes die is opgestaan.
Omdat hij er zich niet bij wilde neerleggen
dat zijn volk in Egypte geen leven had.
Hij stond op tegen Farao en bracht Gods volk
naar een nieuw land en een nieuw leven.

En Pasen vertelt over Jezus die is opgestaan,
omdat hij er zich niet bij wilde neerleggen
dat armen en zieken aan hun lot werden overgelaten,
dat mensen  bang waren voor een straffende God,
dat geloven niet te zien was in de omgang met elkaar.
Hij is daartegen opgestaan! Het kostte hem zijn leven.

Pasen vertelt over de vrouwen die zijn opgestaan.
De mannen legden zich naar het lijkt erbij neer
dat hij gestorven was. De vrouwen niet.
Zij gingen naar het graf en hoorden daar
dat Jezus was opgestaan…, opgestaan uit de doden!

En toen zijn al zijn vrienden opgestaan.
Opgestaan uit hun teleurstelling en verdriet
zijn ze overal aan iedereen gaan vertellen:
Jezus, die gekruisigd werd en gestorven is,
is verrezen, opgestaan uit de doden!

Pasen vraagt dat ook wij, christenen, opstaan.
Opstaan tegen al wat mensen verdriet doet

Pasen vraagt dat wij opstaan,
elkaar leren liefhebben,
elkaar helpen geloven
dat niet dood onze toekomst is
maar licht en leven bij God…

Printversie