Opstaan uit je twijfel

Aansteken passkaars

Steven Barberien

Alles hadden ze voorzien, de vrouwen uit het evangelie, kruiden gekocht om te balsemen, voor dag en dauw opgestaan om niet gestoord te worden bij het graf van Jezus… maar alleen die steen…, wie zal de zware steen wegrollen? En zonder te weten wie dat zou doen, gaan ze toch naar dat graf…
Raar… Wat bezielde deze vrouwen om tegen beter weten in naar Jezus te gaan? Blijkbaar was het vlammetje van geloof in Hem toch niet helemaal gedoofd in hen. Lijden, kruis en dood hadden de liefde, de hoop en het geloof niet helemaal kapotgeslagen… en dus gaan ze toch naar dat graf…

Maar de steen is al weggerold. Er wordt tegen hen gezegd: “Hij is verrezen.” En dan slaan ze op de vlucht… Ze zijn helemaal van streek en de schrik slaat hun om het hart… Verrezen, hoe moet je dát begrijpen? Hoe moet je dát gaan uitleggen? Hoe is dat in godsnaam mogelijk?

Geloven in de verrijzenis is het moeilijkste om te geloven, want de realiteit van het bestaan leert ons het tegenovergestelde… Geloven in de verrijzenis is ook het meest wezenlijke want als Jezus niet verrezen is uit de dood, is zijn boodschap niets waard… Puur bedrog en fictie… en dan is er voor ons geen hoop meer…

Hoe twijfelend we ook zijn, hoe kleingelovig ook, deze avond leert ons dat één klein vlammetje volstaat om de duisternis te verdrijven, zelfs uit een grote kerk… Een sprankje geloof, een vonkje liefde en een vlammetje van hoop zijn voldoende…
Daarmee rollen, net als bij de vrouwen, de zware stenen van bezwaar en twijfel, van dood en bederf als vanzelf weg…

Pasen is opstaan uit je twijfel en zeggen: Ik geloof!

Printversie