Ontvangen wat je bent

Lichaam van steentjes

Steven Barberien

In elke katholieke kerk, zo ook hier, hangt in de buurt van het tabernakel een zogenaamde Godslamp . Een klein kaarsvlammetje in een rood glas dat ons zegt: “Hij is hier!” Jezus is in de Eucharistische gedaante van het Brood werkelijk present. Brood en Wijn worden in elke Eucharistieviering waarlijk Lichaam en Bloed. Dus niet een symbool of een teken maar werkelijk present, aanwezig midden onder ons. Dat is wat wij als geloofsgemeenschap, als kerk altijd als geloofsmysterie hebben doorgegeven.

Jezus is ook present in het volk dat bidt en viert. In de priester die het sacrament voltrekt. In de lezing van het evangelie. In het altaar dat gekust wordt om Hem te groeten die de ware Gastheer is. Maar alleen in de Eucharistische gaven is hij ‘lijfelijk’ aanwezig; alleen voor de H. Communie gaan wij door de knieën of buigen we het hoofd om Hem de eer te brengen die Hem toekomt. Dit mysterie vieren we elke zondag: een God die Mens wordt, een Mens die Brood wordt…, maar heel in het bijzonder vandaag, met dit feest van Sacramentsdag.

Voorafgaand aan elke communie bidden wij: ”Heer, ik bent niet waardig dat Gij tot mij komt…” En daarmee wordt duidelijk dat het ter communie gaan geen initiatief is van onszelf maar van Jezus zelf. Hij komt op deze wijze naar ons, ofschoon wij dat nooit waardig kunnen zijn.

We zijn en blijven gebroken mensen die genezing nodig hebben. Daarmee wordt ook duidelijk dat je niet zomaar ter communie kunt gaan… Er moet vooreerst een geloven zijn in Hem… Je moet kunnen zeggen: “Heer...” Je moet Hem herkennen in het Brood en belijden dat Hij het is, de Heer van al wat leeft…
De communie is daarmee geen recht van ons, maar een voorrecht dat we ontvangen van Jezus zelf!

Het is dan ook goed zo één keer per jaar daarover eens heel goed na te denken en je ervan bewust te worden dat jij, als deel van het lichaam van Christus, ook dat Lichaam van Christus ontvangen mag. Je bent wat je ontvangt. Je wordt wat je ontvangt: Lichaam van Christus…

Laten we ons ervan bewust zijn dat Hij bij ons komt en zichzelf geeft. Dan vieren we echt Sacramentsdag, elke keer wanneer we Eucharistie mogen vieren.

Printversie