Onderweg aan tafel

Plaats aan tafel

Steven Barberien

Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Onderweg geeft hij hun wijze levenslessen en geloofsonderricht. Ze moeten Hem volgen op zijn levensweg, zijn weg ten leven. Christenen worden niet voor niets ‘mensen van de weg’ genoemd.
Maar we zouden ook ‘mensen van de tafel’ kunnen heten. Hoe vaak lezen we niet dat Jezus met mensen aan tafel gaat, maaltijd houdt?
En hier in de kerk houden wij toch een Maal ter gedachtenis aan Hem? Samen eten veronderstelt een band of schept een band tussen mensen. En eigenlijk is het heel logisch dat wie ‘onderweg’ is, bij een ander aanschuift aan tafel…

Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat wie met Jezus aan tafel zit, niet alleen maar z’n honger laat stillen. Met Jezus is er altijd nog een tweede niveau: Hij stilt de geestelijke honger. Dus Hij geeft geestelijk voedsel, woorden waarin een opdracht zit die ervoor zorgt dat er volop leven is voor jou én de anderen.

Zo ook in het evangelie van vandaag. De maaltijd bij één van de farizeeën thuis gebruikt Jezus om duidelijk te maken dat in het Rijk Gods andere tafelmanieren gelden dan bij de Schriftgeleerden. Iedereen is daar, bij Hem welkom, rijk én arm, rechtvaardigen en zondaars…

Jezus wordt goed in het oog gehouden… het conflict is nooit ver weg. Zijn woorden en handelen botsen wel eens met de gevestigde waarden.

Het is Jezus echter niet te doen om goede tafelmanieren of wellevendheid, maar om de aandacht te vestigen op de armen. De spiedende blik van de farizeeërs moet ergens anders op gevestigd worden. Ze moeten leren oog te hebben voor de ‘kleinen’, ‘de minsten’, de armen…

Wie zo niet kijkt of handelt, wordt door Jezus op zijn of haar plaats gezet. Hij zegt het zowat letterlijk. Het is beter je plaats af te staan dan dat die je wordt afgenomen.

We zijn op pad met Jezus, op weg naar het Rijk Gods met de bijzondere tafelrede die we hoorden. Het mag ons helpen ons oog te richten op die mensen die niet meetellen, maar die in de ogen van God wel meetellen. Allen zijn genodigd om aan tafel te gaan en te leven van en naar de woorden van eeuwig leven.

Amen.

Printversie