Olie van eigen persing

Scrabble geloof, hoop en liefde

Steven Barberien

De wijze meisjes hebben voorzien in genoeg olie, want een feest kan wel eens langer duren dan gepland, als de sfeer er goed in zit. Blijkbaar hebben ze er echt zin in en laten ze niets aan het toeval over. Het feest moet slagen!
Toch voelen we bij dit evangelieverhaal een vorm van ergernis in onszelf opkomen: waarom delen die wijze meisjes niet van hun olie? Heeft Jezus ons niet geleerd dat we samen moeten delen? En waarom doet die bruidegom de deur niet meer open en zegt hij zelfs: “Ik ken jullie niet”?

Toch moeten we dit evangelieverhaal heel serieus nemen en beseffen dat dit gaat over het hemelse bruiloftsmaal en over de deur naar de hemel. Je kunt je niet beroepen op de verdiensten van een ander om jouw hemel te verdienen. Een mens kan zich geen leven lang verschuilen achter de verantwoordelijkheidszin van anderen en dan maar hopen dat het goed komt. Neen! Je moet zorg dragen voor je eigen olie!

Het is de olie van geloof, hoop en liefde; olie van goedheid en vreugde die licht brengt in het bestaan van anderen en de duisternis verdrijft. Dat is olie die je niet kunt kopen of lenen van een ander. Dat is olie van eigen persing.
Olie die symbool staat voor wat jij in jouw eigen leven hebt waargemaakt van Jezus’ opdracht. Als wij bij ons sterven worden geoordeeld, dan zal dáárnaar gekeken worden. God oordeelt onze ziel niet, kijkend naar een ander. Neen, Hij zal ons aanzien en vragen: “En, wat heb jij gedaan voor een ander? Hoe wijs en verstandig ben jij geweest in jouw leven?” God controleert dan ons oliepeil: Hebben we ons hart voldoende laten persen voor de liefde? Hebben we wel voldoende liefdesolie bijeengebracht…?

De domme meisjes staan voor een deur die niet meer opengaat; de bruidegom kent hen immers niet. Waarom niet? Toen hij aankwam waren ze er niet om aan hem voorgesteld te worden. Hij kent ze ook niet van vroeger… Ze dachten bij zichzelf: “We lopen wel mee naar binnen met de rest als het zover is, maar we bekommeren ons hier en nu niet om de toekomst of het feest… We zien wel…”
Er zijn er veel die zo denken…
De hemel, het hemelse geluk, daar zijn ze nu niet mee bezig… Hun aardse geluk, daar draait alles om. Hun olie is alleen voor zichzelf en hun ik-zucht, en raakt helaas gauw opgebrand met alle gevolgen van dien.

Jezus schudt ons wakker met dit verhaal. Gods barmhartige liefde mag geen excuus zijn om ons niet met hart en ziel in te zetten voor het Rijk Gods.
Wie Hem niet wil kennen in dit leven, moet er niet over verbaasd staan dat Hij jou na dit leven ook niet kent. Want ofschoon Hij barmhartig is, zal Hij ook rechtvaardig zijn.

Printversie