Nieuwjaar

Sneeuwlandschap

Steven Barberien

We hebben een extreem zacht najaar achter de rug. Komt er nog een mooi strak, wit sneeuwtapijt? Wie zal het zeggen? Maar ik weet heel zeker dat het na zo’n eerste pak sneeuw niet lang duurt of die witte ondergrond is helemaal bezoedeld. Al na enkele uren en zeker na een dag of twee heb je lelijke zwarte strepen van het verkeer. Er ligt hoogstens nog een vieze brij die aan je schoenen plakt. En in de tuin lijkt dat mooie witte tapijt wel een kaart, waarop je kunt zien waar de konijntjes huppelden of de vogeltjes hipten… In het begin kun je de sporen nog volgen, maar al gauw wordt het een wirwar van pootafdrukjes waar je geen wijs meer uit wordt…

Wel, zo is ook met een nieuw jaar. Het begint als een strak wit canvas, waarop wij ons leven mogen inkleuren… In de eerste jonge uren van het jaar is er nog veel wit, maar als het eenmaal 31 december is, heb je een kakafonie aan kleuren en zie je nergens nog wit… En als het canvas vol is, moet er een nieuw komen.

Dat zegt ook Paulus in de brief aan de Galaten: toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon! Dan breekt er een nieuwe tijd aan, die de mensen de kans geeft God te ervaren, niet als de onbereikbaar-veraf-zijnde, maar als de menselijk-nabije! Iemand die je mag aanspreken als Vader en die met ons omgaat als waren we zijn eigen kinderen. Een nieuw begin van God met de mensen, dat vieren we in deze kersttijd.

Een sleutelfiguur in deze menswording van God is Maria… Zij is de Moeder Gods. Uit haar is Jezus, Gods Zoon geboren. Vandaag vieren we, dat in haar het nieuwe begin een aanvang heeft genomen. Zij bewaarde de aankondigingswoorden van de engel in haar hart… en liet Gods liefde in haar groeien… Gods Woord werd vlees, werd mens in haar… en toen Jezus geboren was, bewaarde ze weer elk woord van de herders in haar hart… Niets ervan ging verloren… het was geborgen in haar moederliefde.

Maria leert ons vandaag hoe wij moeten omgaan met het oude en het nieuwe jaar: neem het oude mee en bewaar het in je hart, doe er je voordeel mee. Laat niet verloren gaan wat ooit is geweest, maar sta open voor het nieuwe, geef het groeikansen in jezelf! Je mag beginnen op een nieuw en wit canvas, maar je hebt geleerd van het verleden en die wijsheid neem je mee. Het nieuwe jaar is als een wenskaart. Die is leeg, tot jij er iets opschrijft:

Aan jou en aan allen die je liefhebt,

wens ik een Zalig, Gezegend en Gelukkig Nieuwjaar!

Printversie