Nieuwe schepping

vuurkorf

Steven Barberien

Deze viering, die we op z’n minst ‘ongewoon’ kunnen noemen, richt zich helemaal op de kern van ons geloof: Jezus is verrezen! De verrijzenis uit de dood is een geloofsfeit dat je op allerlei manieren zou kunnen uitleggen of interpreteren. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat we het louter symbolisch zouden moeten zien: Jezus leeft voort in de herinnering van mensen… Maar dát volstaat niet! De getuigen zijn er helder en klaar over: Hij was echt dood en Hij is echt levend!

De eerste lezing van deze heilige nacht is die uit het boek Genesis, over de schepping. En sinds die eerste dagen dat de tijd begon, zien wij tot op vandaag hoe alles zich ontwikkelt en tot groei komt. Maar we zien ook hoe alles aftakelt, afsterft en verdwijnt… De natuur vernieuwt zich wel en verjongt zich steeds, maar er is in die schepping geen ruimte voor zoiets als ‘verrijzen uit de dood’. Wat dood is, blijft dood.

Maar in Jezus Christus is er werkelijk een nieuwe schepping en dat vieren we in deze paasnacht. De moleculen van het heelal hebben zich met de verrijzenis van Jezus uit de dood als het ware herschikt… Het onomkeerbare, natuurlijke proces van sterven en dood is op z’n kop gezet en wat dood was, is weer levend geworden. Alle wetmatigheid wordt hier aan de kant gezet. Hier telt alleen de wet van de goddelijke liefde. Zoals met die eerste tik van de tijd de schepping in gang werd gezet door de liefde van God, zo is het ook nu weer Zijn liefde die de Zoon opwekt ten leven… Een nieuwe schepping, een nieuwe Adam wordt tot leven gebracht. Hiermee is de dood, het definitieve einde, voorgoed verbannen en overwonnen.
Daarom is Pasen ook zo’n blij feest voor ons. Want in Jezus ontvangen ook wij dat nieuwe bestaan. Het Pasen van Jezus is ook ons Pasen!

God brengt mensen thuis. Hij geeft hun in het scheppingsverhaal en daarna ruimte, land om te wonen en te leven in blijheid… Dat is het verhaal van God met zijn volk, lang geleden maar ook nu, want ieder die leeft met geloof in Hem, wordt ooit thuis verwacht om bij Hem te leven.

Amen.

Printversie