Niet zwijgen omwille van de lieve vrede

Vredeshart

Steven Barberien

Het evangelie van vandaag is zo’n stuk tekst met woorden van Jezus die ons in verwarring brengen: “Wat moet ik hiermee?”
Vaak stellen we ons Jezus voor als een vredestichter, een predikant van de lieve vrede. Maar hier zegt Hij heel uitdrukkelijk: “Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen!” Nu wil Jezus hier niet de duivel spelen, de diabolos die alles uit elkaar speelt en verdeelt, maar Hij speelt wel de advocaat van de duivel.

Hij doet ons nadenken over onze keuze Hem te volgen. Wie Jezus volgt, moet weten dat dit diepgaande consequenties heeft! Jezus staat voor en is zelfs de echte LIEFDE. En met echte liefde valt niet te marchanderen. Echte liefde zwijgt niet omwille van de lieve vrede of keurt niet alles goed om het iedereen naar de zin te maken. 
Echte liefde laat zich omwille van de waarheid niet monddood maken.

Ouders die hun kinderen echt beminnen, zullen grenzen stellen, niet altijd toegeven aan hun grillen of wensen… Pastores die mensen naar de mond praten als het gaat om geloof of moraal, maken zichzelf wijs dat ze daarmee de eenheid dienen, terwijl ze de waarheid geweld aandoen… Vol liefde zijn, de waarheid spreken, opkomen voor recht en gerechtigheid, gelovig leven… het lokt reactie uit in onze wereld. Christenen wereldwijd worden vervolgd, gemarteld, gedood, verdwijnen in één of andere vergeetput zoals de profeten van weleer… Het lijkt alsof tegenwerking hebben, hoort bij het christen-zijn.
Het kruis is nooit veraf in het leven van een christen. Maar ook wij kunnen gelukkig nog, net als Paulus, met een gerust hart zeggen: “Het heeft ons nog geen bloed gekost!”

We kunnen het ons als gelovigen niet veroorloven deze evangeliewoorden aan ons te laten voorbijgaan. Het vuur moet ook in ons oplaaien, de liefde in ons branden. Want waar christenen in de put zitten of wegzinken in het slijk van de tegenslag, daar moeten wij ons aandienen om hen eruit te trekken. Hun lot is ook het onze… ondanks alle verdeeldheid voelen we ons één met hen, ten diepste verbonden.

Geloven in en als Jezus maakt dat we keuzes maken. En die keuzes durven wel eens anders te zijn dan die van de goegemeente… De liefdevolle waarheid van het evangelie is ook anders dan wat de media ons willen laten geloven… In die zin sta je als christen wel in die wereld maar ben je nooit helemaal van die wereld. Het doopsel dat je net als Jezus hebt ondergaan, brengt je in dit spanningsveld.

De kunst is om in die spanning te blijven, trouw aan je idealen maar open voor de gedachten van anderen. De verdeeldheid die er is, het tegenover elkaar staan, hoeft wat christenen betreft nooit een reden te zijn de vrede achterwege te laten. Integendeel!

Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u!” sprak Jezus.

Amen.

Printversie