Met vertrouwen stormen trotseren

Jezus redt Petrus op het water

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

We maken letterlijk en figuurlijk stormachtige tijden mee. In de natuur, de kerk en de economie zien we grote veranderingen. Stormen met verwoestende hagelstenen aan het Gardameer in Italië, stormen in Slovenië, Noorwegen, Zweden en China, ze hebben overstromingen, grote schade en bij veel mensen angst, pijn en verdriet veroorzaakt. Stormen doen het leven van mensen op zijn grondvesten daveren en dan ga je nadenken over de vraag waarom je dit moet meemaken.

Het evangelie van de storm op het meer sluit heel erg aan bij onze tijd. De apostelen samen in een boot worden heen een weer geschud door de wind. De boot is een beeld van de kerk, die stormachtige en onzekere tijden tegemoet gaat. Midden in de storm is Jezus daar, die de leerlingen oproept niet bevreesd te zijn. Jezus die over het water loopt en de krachten van de natuur trotseert, het is een van de meest spectaculaire wonderen die Hij heeft gedaan.

God is aanwezig in de storm maar ook in de stilte, het suizen van de wind, zoals de eerste lezing ons duidelijk maakt. In de stilte van ons hart spreekt God tot ons; maakt Hij ons duidelijk wat we moeten doen. God ontdekken in wat er ook gebeurt in het leven, en niet je houvast zoeken in de dingen van de wereld maar in God, het is een hele kunst.

Wonderen gebeuren ook in onze tijd. Afgelopen zaterdag 5 augustus tijdens de H. Mis van Paus Franciscus in Fatima is een Spaans meisje van 16 jaar plotseling genezen van een oogziekte. Het meisje, Jimena, getuigt zelf dat ze, nadat ze de H. Communie had ontvangen, haar ogen opende en plotseling alles helder kon zien. De laatste tweeënhalf jaar had ze haar zicht verloren. Ze reisde met een groep van het Opus Dei vanuit Madrid naar de Wereldjongerendagen. Haar familie en vrienden hadden een noveen gebeden om aan Onze-Lieve-Vrouw van Sneeuw de genade van genezing te vragen. De laatste dag van de noveen was 5 augustus, de feestdag, maar toen het Spaanse meisje die morgen opstond, was haar zicht troebel en zag ze bijna niets. Bij de H. Communie was Jimena in tranen maar toen ze haar ogen opende, kon ze plotseling alles helder zien. “De heilige Maagd Maria heeft me een grote genade geschonken, die ik nooit zal vergeten”, zei ze. Wonderen, ze gebeuren als wij maar vertrouwen op God en Maria, die met ons bezig zijn, en hun ook echt vragen ons te helpen en te genezen.

De apostel Petrus met zijn onstuimige karakter is in het evangelie gefascineerd door het wonder van Jezus die over het water loopt. Hij wil dit zelf ook wel eens meemaken. Kom, zegt Jezus tegen hem, en ook Petrus loopt over het water. Echter, als hij met de kracht van de storm bezig is en Jezus uit het oog verliest, wordt hij bang. Petrus begint te twijfelen en zinkt in de zee. Met de kracht van God is niets onmogelijk en kan alles ten goede veranderen. Als we echter onze blik en aandacht te veel richten op het kwade van deze wereld, dan verlamt de angst ons en gaan we kopje onder. 

Jezus is de Redder van de wereld maar wij dienen de redding wel aan Hem te vragen, zoals Petrus dat doet: “Heer, red ons!”, en dan grijpt Hij in. Misschien denken we met al onze technologische uitvindingen iets te vaak dat we alles zelf kunnen doen zonder God, met als resultaat dat er geen einde lijkt te komen aan de crisissen. Als christenen hebben wij echter altijd hoop. Hoe donkere wolken zich ook boven je leven kunnen samenpakken, hoe stormen in staat zijn het onderuit te halen, er komt een einde aan. Psalm 23 verwoordt zo mooi dat we niet angstig hoeven te zijn: ‘Want mijn herder is de Heer, het zal mij aan niets ontbreken. Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet angstig. U bent bij me en onder uw hoede durf ik het aan.’

God wil ons met de lezingen van deze zondag uitnodigen Hem te betrekken in ons leven en te blijven vertrouwen, wat er ook gebeurt, op zijn goedheid, liefde, voorzienigheid en barmhartigheid. Want in Gods handen zijn we in veilige handen. Amen.

Printversie