Met Jezus naar de top van de berg Tabor

Gedaanteverandering op de berg Tabor

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je vandaag de dag op zoek bent naar een baan, dan moet je door testen en via een sollicitatiegesprek aantonen dat jij de ideale kandidaat bent voor de aangeboden functie. Wil je tegenwoordig een rijbewijs halen, dan leg je een theorie-examen en een rijvaardigheidstest af om te laten zien dat je veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Je krijgt tegenwoordig niets voor niets.

Waar is de tijd gebleven dat op school getest werd of de kinderen de catechismusvragen wel kenden? Nu is kennis van de catechismus maar een heel beperkte manier om iemands geloof te testen. Geloven omvat immers veel meer dan alleen maar weten wat het geloof inhoudt. Het is wel een goede basis maar je moet het geloof ook beleven in het dagelijks leven. En wat als je plotseling getroffen wordt door een ongenees-lijke ziekte, een overlijden, een ongeluk, heftige conflicten die een relatiebreuk veroorzaken? Dat is pas echt een geloofstest. Wat als je leven helemaal op zijn kop staat? Zoek je dan je toevlucht bij God of geef je God er de schuld van? Beproefd worden in het geloof, of je het nu wilt of niet, ieder mens krijgt er vroeg of laat mee te maken. Jezus navolgend kom je onvermijdelijk ook het kruis tegen, het kruis waardoor je er-vaart dat het leven anders verloopt dan verwacht.

Ook Abraham uit de eerste lezing werd door God in zijn geloof beproefd op de berg Moria. Enerzijds had Abraham van God een zoon, Isaak, als geschenk gekregen; anderzijds vraagt God aan Abraham om zijn zoon aan Hem te offeren. Het is een test in geloof, een beproeving. Abraham, die alles van God verwacht, moet nu zijn hele toekomst aan God offeren. Omdat God zag dat Abraham zijn vertrouwen volledig in Gods handen legde, heeft Hij Abraham beloofd hem te zegenen met een groot nageslacht en een nieuw land.

Ook Jezus, die toch wel de Zoon van God is, is beproefd in zijn geloof door het lijden dat Hij moest onder-gaan, en de kruisdood op de Calvarieberg. Op het kruis riep Jezus vertwijfeld uit: God, mijn God waarom heb Je Mij verlaten. Maar uiteindelijk geeft Jezus zichzelf totaal over aan God wanneer Hij zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Die totale overgave heeft God beloond door Jezus als eerste mens en als Verrezene op te nemen in de nieuwe wereld van God, het Koninkrijk der hemelen.

Het evangelie van deze zondag laat iets doorschemeren van die nieuwe wereld van God op de berg Tabor, waar Jezus in zijn oorspronkelijke heerlijkheid te zien is, een teken van hoop en van leven. Voor de leer-lingen Petrus, Johannes en Jakobus verandert het zicht op Jezus; het doet hen dromen van een mooie, nieuwe toekomst samen met Jezus.

En waar staan wij in dit verhaal? We hebben nog een lange spirituele weg te gaan vooraleer we op de berg Tabor terechtkomen. Het is een hele klim tot op de top. Wij mensen staan vaak beneden aan de voet van de berg; we zien als een berg op tegen toekomstige moeilijkheden: zorgen, ziekte, lijden, pijn, tegenslagen. Hoeveel mensen denken niet dat hun situatie uitzichtloos is?
Jezus nodigt ons uit met Hem de berg op te gaan. Hij pakt onze hand vast, geeft ons kracht om op te staan en te klimmen. Dat is soms gemakkelijk, dan weer moeilijk. Maar als we doorzetten, volhouden, blijven vertrouwen op Hem en bovenkomen, toont Jezus ook aan ons wie Hij is: de Levende, de Redder. Met Jezus op de berg ben je niet meer alleen met je zorgen. Hij slaat zijn arm om je heen en laat je voelen dat geen enkele situatie hopeloos is. Hij neemt jouw pijn en zorgen op zijn schouders, draagt ze naar Golgotha en op de top van de berg mag je troost en kracht ontvangen en Hem zien zoals Hij is.

Als wij vandaag Eucharistie vieren, dan is dit een Taborervaring. Hierin mogen we onszelf en onze wensen aan Jezus toevertrouwen. Onze zorgen neemt Hij aan en Hij verlicht ze.
Moge deze viering ons inspireren en helpen om door te gaan met onze pelgrimstocht op weg naar Pasen. Amen.

Printversie