Met andere ogen kijken is meer zien

Paasbroodje met ei

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Afgelopen week stonden er in de schemering ‘s avonds twee heldere lichtpunten aan de horizon. Met de onbewolkte hemel van de afgelopen dagen waren ze helemaal goed te zien: ze stonden opvallend dicht bij elkaar in het Westen. Het ging om de planeten Venus en Jupiter, waarbij Venus, die ook wel de morgenster wordt genoemd, het helderste scheen. Ook al leken de twee planeten dicht bij elkaar te staan, in werkelijkheid liggen ze volgens kenners van het heelal 700 miljoen km uit elkaar. Iemand moet je erop attenderen dat die twee heldere lichtpunten geen sterren maar planeten zijn. Dankzij de sterrenkundigen kijken we voortaan met andere ogen naar de hemel en kunnen we beter onderscheiden wat er te zien is.

Met andere ogen kijken is meer zien dat wat er op het eerste gezicht te zien is. Het is verder durven kijken en tot een dieper inzicht komen in de natuur en in mensen.
Het evangelie van de gedaanteverandering geeft ons vandaag een andere kijk op wie Jezus is. Hij is gelijk aan ons mensen en toch is Hij anders. Op de berg Tabor verschijnt Jezus in een stralend wit licht aan zijn apostelen Petrus, Johannes en Jakobus. Daarmee wil Hij zijn vrienden laten zien dat Hij van een andere wereld is, namelijk van de hemel. Met deze verschijning wordt duidelijk dat Jezus een goddelijke oorsprong heeft. Na de afdaling van de berg is Jezus weer als normaal, maar zijn apostelen zullen dit nooit meer vergeten. Voortaan kijken zij naar Jezus met andere ogen. Hij is meer dan een mens, Hij is Gods Zoon met een bepaalde missie.
Opmerkelijk dat Jezus zich in zijn heerlijkheid alleen laat zien aan deze drie apostelen, zijn vrienden, en niet aan het hele volk.

Als je iemand wilt leren kennen, dan is dit niet van de verhalen die er over iemand de ronde doen. Je leert een persoon pas echt kennen als je deze zelf spreekt en vertrouwelijk en vriendschappelijk met hem of haar omgaat. Dat geldt ook voor Jezus. Met andere woorden: ga niet af op verhalen die de ronde doen, maar ga zelf op onderzoek uit en ontmoet iemand persoonlijk. Pas dan ga je met andere ogen naar die persoon kijken.

Hoe doe je dat, met andere ogen blijven kijken naar het leven, de natuur, het geloof in God en naar andere mensen? Het is vragen durven stellen en met een open hart belangstelling tonen voor de natuur, voor de ander en voor de Ander met een hoofdletter.
“Mensen die geïnteresseerd zijn in vogels, zullen eerder vogels opmerken in hun omgeVing. Daardoor krijgen ze meer oog voor details en zullen ze vogelsoorten ook beter gaan herkennen en onderscheiden.” Een vogelaar die door het bos loopt, ziet heel andere dingen dan iemand die niks om vogels geeft. Hij ziet niet gewoon een vogel, maar een pimpelmees met een blauwe ‘pet’ of een vrouwtjeskoolmees op zoek naar nestmateriaal. Kortom, je gaat meer zien als je je in een onderwerp verdiept. Je blik wordt scherper, gedetailleerder en genuanceerder. 

Hoe doe je dat, met andere ogen zien? Door te luisteren naar wat de ander beweegt, kun je je inleven in de situatie van die mens en kun je hem of haar ook beter begrijpen. Niet je laten leiden door vooroordelen maar in een open gesprek naar iemand luisteren is heel leerzaam. Het doet je met andere ogen naar mensen kijken.
Met andere ogen kijken naar de kerk is kijken naar het goede, de liefde en het mooie dat er gebeurt door mensen in de kerk, en daarvan getuigen. Dat is onze missie en dat zorgt voor verbondenheid met elkaar en een aantrekkelijke geloofsgemeenschap waar je bij wilt horen.

Moge het woord van God en deze viering u inspireren om een andere en positievere kijk te geven op het geloof in God, die ons nabij blijft in de H. Sacramenten, en de mensen om ons heen in alle mogelijke levensomstandigheden. Amen.

Printversie