Maria, verkondigster van Gods blijde boodschap

Maria bij Elisabeth

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Te midden van al het negatieve nieuws over natuurrampen, stijgende besmettingen, een oversterfte en allerhande beperkende maatregelen, wil het evangelie van vandaag ons positief nieuws brengen, een boodschap van hoop en vreugde. Al te veel negatief nieuws zorgt voor verwarring, angst, stress en zorgen. Als je niet oplet, word je er depressief van of krijg je een burn-out.

Zo net voor Kerstmis wil onze hemelse moeder Maria ons helpen om ons te richten op wat voor ons belangrijk is, namelijk het woord van God. Naar Maria mogen wij opkijken als naar een voorbeeldige, gelovige vrouw, omdat zij zich niet opsluit in haar eigen wereldje maar zich heeft geopend voor de wereld van God. `Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.` Maria heeft het goede nieuws gehoord dat zij de Moeder van God zal worden. Dat wil zij delen met haar nicht Elisabeth.
Maria is de eerste verkondigster van de blijde boodschap van God. In Maria begint God een nieuwe schepping, zij is volmaakt heilig en vol van de liefde van God. Dankzij Maria ontstaat er een kettingreactie van vreugde en goed nieuws. Het nieuws dat God bevrijdt en redt en zijn volk niet in de steek laat. In Maria mogen wij ontdekken dat vertrouwen hebben in God zorgt voor zegen, vreugde en hoop. Ook al kende Maria de toekomst niet, zij gelooft dat God in alle tijden wonderbaarlijk kan optreden. Dat zijn liefde en barmhar-tigheid het leven van mensen vernieuwen; dat er een nieuwe toekomst aanbreekt.
Het gevaar van elke moeilijke tijd is dat eenieder zich opsluit  in het  eigen wereldje en we als losse individuen naast elkaar gaan leven. Ieder voor zich en God voor ons allen. Onze hemelse Moeder Maria neemt ons bij de hand en wil helpen ons te openen voor de wereld van God en met elkaar verbonden te leven. We hebben elkaar en God nodig om deze verwarrende tijd te doorworstelen.

Waar gaat het naartoe met onze samenleving, is een vraag die velen bezighoudt.
Soms lijkt het alsof God ons in de steek laat te midden van alles wat wij meemaken. Toch is dit niet zo: God trekt zich soms wat terug, opdat wij Hem met meer ijver opnieuw gaan zoeken en Hem mogen vinden. Uiteindelijk heeft God alles onder controle en wil Hij dat wij ons in vertrouwen overgeven aan Zijn liefde, barmhartigheid en Voorzienigheid.

Het geloof kent in de geschiedenis zijn ups en downs, zijn pieken en dalen. De tijd waarin wij nu leven, is een tijd van bezinning op onze navolging van Jezus. Hoe gaan wij om met onze tijd? Hoeveel tijd steken wij in tv en andere media en hoeveel tijd besteden wij aan het luisteren naar het woord van God en aan gebed? Volgens bepaalde onderzoeken bedraagt de tijd waarin we communiceren via media - bellen, berichten sturen en gebruik van sociale media – gemiddeld 1 uur en 4 minuten. De tv-schermtijd, ofwel de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht, was in 2020 3 uur en 26 minuten per dag.
Er bestaat geen onderzoek naar hoeveel tijd iemand dagelijks besteedt aan het geloof in God en het luisteren naar het woord van God, maar als dit 15 minuten per dag is, dan is dat volgens mij nog heel optimistisch. Stilstaan bij en luisteren naar de stem van God is nodig om te weten wat God van ieder van ons verlangt en ons te bekeren tot God. Als je niet luistert naar elkaar en elkaar niet regelmatig ziet, dan vervreemd je van elkaar. Dat is zo in het gezin, bij vriendschappen en dit geldt ook voor het geloof in God.

De adventsperiode is een tijd om meer aandacht te besteden aan ons geloof en te groeien in de vertrouwvolle omgang met het woord van God om te ontdekken dat Gods liefde en Gods barmhartigheid wonderen doen. God heeft wonderen gedaan in het leven van Elisabeth en Maria, wat zorgde voor verbondenheid en grote vreugde.

Moge de H. Geest ons allen inspireren om elkaar te vertellen over het mooie van ons geloof, zodat de vreugde mag groeien in ons hart en wij dankbaar zijn voor alles wat God ons schenkt. Amen

Printversie