Liefhebben vanuit de liefde van God

Hartknuffel

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Enkele dagen geleden kwamen bewoners in Delft erachter dat hun buurman al weken dood in zijn flat lag. Triest en pijnlijk om te horen dat mensen eenzaam sterven zonder dat er iemand naar hen omkijkt.
Eenzaamheid is de kwaal van onze Westerse samenleving, waar het individualisme sterk aanwezig is en mensen steeds meer naast elkaar leven. In de steden komt dit vaker voor dan op het platteland.

Vandaag horen we in de H. Schrift dat de mens niet gemaakt is om alleen ze zijn maar om deel uit te maken van een gemeenschap. Uit de woorden van het boek Genesis kunnen we opmaken dat God man en vrouw heeft geschapen om elkaar gelukkig te maken in het huwelijk. Dat God betrokken is bij de relatie tussen man en vrouw bevestigt Jezus door te zeggen: Wat God verbonden heeft, mag de mens niet scheiden. De oorspronkelijke roeping van man en vrouw in het huwelijk ligt namelijk hierin dat ze geroepen zijn een beeld van Gods liefde te zijn. Man en vrouw zijn geschapen voor elkaars geluk om elkaar te helpen en naar het voorbeeld van Jezus Christus uit te groeien tot liefdevolle personen. Het huwelijk is meer dan alleen maar een gevoel, het is een levenskeuze en een liefdesverbond, waarbij man en vrouw geroepen zijn zich uit liefde totaal over te geven aan elkaar. Dit gaat niet vanzelf maar vraagt offers, gebed, oefening en een vergevingsgezinde houding. Je voortdurend afvragen: wat kan ik doen om de ander gelukkig te maken, en wat kan ik doen voor een goede sfeer in het huwelijk en in het gezin, is de sleutel tot een gelukkige huwelijksrelatie. Ook is het belangrijk veel met elkaar te praten en elkaar vergeving te schenken. Te aanvaarden dat de partner andere sterke en zwakke kanten heeft en dat je elkaar kunt aanvullen. Kinderen hebben voorbeelden nodig. Daarom is het o zo belangrijk dat ze kunnen opgroeien in een liefdevol gezin, waar ze zien dat vader en moeder elkaar liefhebben.

Als gehuwden  over het geloof kunnen praten en het samen kunnen beleven, dan is dat een zegen en een genade. Immers, het huwelijksverbond is zeer nauw verbonden met het nieuwe verbond van Jezus Christus, dat wil zeggen met het sacrament van de Eucharistie. Hoe dit verstaan? Wel, door te leven als gehuwden vanuit de H. Eucharistie mag je Gods volmaakte liefde ontvangen. Met die genade kun je gemakkelijker vormgeven aan je huwelijk, omdat God de bron is van alle liefde. Wij mensen zijn van goede wil maar wij blijven onvolmaakt; alleen God is volmaakt en heilig in de liefde.
Op spiritueel vlak spreken we van de bruidsmystiek: de band tussen Jezus, de Bruidegom, en de kerk die de bruid is. Van God krijg je de inner­lijke kracht om de woorden van Jezus waar te kunnen maken. "Heb elkaar lief,” zegt Jezus, “zoals Ik u heb liefgehad." Om liefde te kunnen geven moet je eerst liefde ontvangen. Een goede communicatie met Jezus maar ook met elkaar in het huwelijk en met de andere gezinsleden is belangrijk om niet te vervallen in sleur, misverstanden, oppervlakkigheid of vervreemding van elkaar. Dat vraagt tijd, investeren in elkaar en in God om zo fijngevoeliger te worden in de liefde.

Broeders en zusters,
Jezus geeft een nieuwe visie op de relatie tussen man en vrouw, een andere dan die van de Farizeeën. God is liefde en uit liefde heeft Hij man en vrouw geschapen, opdat zij elkaar zouden liefhebben. Dat de H. Geest ons mag inspireren, opdat wij het goede in elkaar weten te bevorderen en zo getuigen mogen zijn van Jezus Christus en zijn blijde Boodschap. Amen.