Liefde, gewoon doen!

Je naaste liefhebben

Steven Barberien

In deze paastijd lezen we uit de Handelingen van de apostelen en dan valt het mij altijd op wat die mannen hebben gedaan. Heel het gebied rondom de Middellandse Zee heeft Paulus bezocht. Anderen gingen nog verder weg, naar India of Ethiopië… Ongelooflijk dat ze dat aandurfden, zonder gps, zonder landkaart, zonder reisbureau of cruiseschip…

En meer nog, ze wisten die vele jonge christengemeenschappen in contact te houden met elkaar. Er was een onderling bindmiddel dat de kerk van de eerste eeuw samenhield, en dat was de liefde. Jezus had immers heel uitdrukkelijk - op het einde van zijn leven - zijn geestelijk testament uitgesproken. “Een nieuw gebod geef ik jullie: zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben!” Het oude gebod stond in het boek Leviticus, hoofdstuk 19: “Je moet je naasten liefhebben als jezelf”.

Mooi, maar er zit een addertje onder het gras. ‘Liefhebben als jezelf’ kan heel beperkt zijn. Elke vorm van eigenliefde heeft een kern van egoïsme, van zelfbehoud. Jezus wil juist dat zijn leerlingen nog meer liefhebben, ‘zonder voorbehoud, zonder beperking of zelfbehoud’, maar zich juist in alle vrijheid, geheel en al geven. We moeten liefhebben zoals Jezus heeft liefgehad.

Hoe zit het nou met ons? ‘Hoe ver willen wij gaan in onze liefde voor de mensen?’ ‘Stellen we grenzen aan onze vriendschap?’ ‘Durven we grenzeloos te zijn als het gaat om de liefde?’ Of sluiten we mensen buiten onze kring?
Zijn we als parochie open en bereid iedereen toe te laten of tegemoet te treden? Durven we verder kijken dan de muren van dit kerkgebouw?
Voelen we ons ten diepste één en verbonden met parochianen en gelovigen uit de kleine kernen of uit het geheel van ons bisdom en de wereldkerk?

Allemaal van die vragen die we ons kunnen stellen én waarover we moeten nadenken, maar laten we daar niet te veel mee bezig zijn… Laten we gewoon doen! Liefhebben zoals Jezus liefheeft…

Daarin schuilt dé kracht die de jonge kerk tot groei bracht en ook ons tot bloei kan laten komen.

Amen.

Printversie